Tin tức

Cách cài đặt dịch vụ miền Active Directory trong Windows Server 2019

Đăng bởi : / On : August 9, 2021

Một trong những tính năng tốt nhất của window server trong lĩnh vực Doanh nghiệp là Active Directory

Cách cấu hình MS SQL Server trên một cổng nhất định

Đăng bởi : / On : July 23, 2021

Làm cách nào để cấu hình một phiên bản của MS SQL Server Database Engine trên một cổng cố định ? Hướng dẫn này sẽ hướng dẫn bạn qua quá trình định cấu hình MS SQL Server trên một cổng mà bạn chọn bằng cách sử dụng Trình quản lý cấu hình máy chủ SQL. Chúng ta hãy bắt đầu:

Cách mở một cổng trong Tường lửa của Windows Server

Đăng bởi : / On : July 22, 2021

Làm cách nào để cấu hình firewall của Windows ?, Mở Cổng trên tường lửa của Windows ?.

Cài đặt ứng dụng từ giao diện dòng lệnh của Windows

Đăng bởi : / On : July 9, 2021

Làm cách nào để cài đặt các chương trình / Ứng dụng trên Windows server 2019 từ dòng lệnh

Cách chạy Docker Containers trên Windows Server 2019

Đăng bởi : / On : July 6, 2021

Trong hướng dẫn này, HQG sẽ nói cho bạn biết cách định cấu hình máy chủ Windows 2019 của mình để chạy Containers Docker

Tạo USB khởi động Windows 10 trên Linux

Đăng bởi : / On : June 28, 2021

Bạn muốn tạo USB boot cho Windows 10 trên Linux box của mình ?. Điều này đã được thực hiện đơn giản bởi WoeUSB

Liên hệ mua hàng
Liên hệ bảo hành

xây dựng hệ thống thiết bị công nghệ thông tin

Digital Laboratory System – Private Cloud – Security Network.