Hiển thị 1–16 trong 28288 kết quả

Sale
Máy chủ Dell PowerEdge R740XD - 12x3.5" (Pro)
Máy chủ Dell PowerEdge R740XD - 12x3.5" (Pro)
166.950.000
Sale
Máy chủ Dell PowerEdge R740XD - 12x3.5" (Standard)
Máy chủ Dell PowerEdge R740XD - 12x3.5" (Standard)
115.000.000
Sale
Máy chủ Dell PowerEdge R740XD - 24x2.5" (Pro)
Máy chủ Dell PowerEdge R740XD - 24x2.5" (Pro)
168.500.000
Sale
Máy chủ Dell PowerEdge R640 8x2.5" (Standard)
Máy chủ Dell PowerEdge R640 8x2.5" (Standard)
98.200.000
Sale
Máy chủ Dell PowerEdge T640 8x3.5" (Pro)
Máy chủ Dell PowerEdge T640 8x3.5" (Pro)
123.400.000
Máy chủ Dell PowerEdge T140 (Basic)
Máy chủ Dell PowerEdge T140 (Basic)
21.985.200
454358-001 HP PCI-E RISER BOARD FOR DL185 G5
454358-001 HP PCI-E RISER BOARD FOR DL185 G5
5.297.090
Sale
Máy chủ Dell PowerEdge R740XD - 12x3.5" (Basic)
Máy chủ Dell PowerEdge R740XD - 12x3.5" (Basic)
75.900.000
Sale
Máy chủ Dell PowerEdge R740XD - 24x2.5" (Standard)
Máy chủ Dell PowerEdge R740XD - 24x2.5" (Standard)
122.600.000
Sale
Máy chủ Dell PowerEdge R740XD - 24x2.5" (Basic)
Máy chủ Dell PowerEdge R740XD - 24x2.5" (Basic)
77.450.000