Hiển thị 1–16 trong 10000 kết quả

Sale
Máy chủ Dell PowerEdge R740XD - 12x3.5" (Pro)
Máy chủ Dell PowerEdge R740XD - 12x3.5" (Pro)
166.950.000
Máy chủ Dell PowerEdge T40 - New 100%
Máy chủ Dell PowerEdge T40 - New 100%
15.500.000
Sale
Máy chủ Dell PowerEdge R740XD - 12x3.5" (Standard)
Máy chủ Dell PowerEdge R740XD - 12x3.5" (Standard)
115.000.000
Sale
Máy chủ Dell PowerEdge R740XD - 24x2.5" (Pro)
Máy chủ Dell PowerEdge R740XD - 24x2.5" (Pro)
168.500.000
Sale
Máy chủ Dell PowerEdge R640 8x2.5" (Standard)
Máy chủ Dell PowerEdge R640 8x2.5" (Standard)
98.200.000
Sale
Máy chủ Dell PowerEdge T640 8x3.5" (Pro)
Máy chủ Dell PowerEdge T640 8x3.5" (Pro)
123.400.000
Máy chủ Dell PowerEdge T140 (Basic)
Máy chủ Dell PowerEdge T140 (Basic)
21.985.200
Sale
Máy chủ HPE DL380 Gen10 Plus- 8SFF
Máy chủ HPE DL380 Gen10 Plus- 8SFF
99.500.000
Sale
Máy chủ HPE DL360 Gen10 Plus- 8SFF
Máy chủ HPE DL360 Gen10 Plus- 8SFF
88.900.000
Sale
Máy chủ HPE DL360 Gen10 -8x2.5in
Máy chủ HPE DL360 Gen10 -8x2.5in
62.000.000
Sale
Máy chủ HPE DL360 Gen10 4LFF
Máy chủ HPE DL360 Gen10 4LFF
59.500.000
Sale
Máy chủ HPE DL360 Gen10 8SFF
Máy chủ HPE DL360 Gen10 8SFF
73.500.000
Sale
Máy chủ HPE DL380 Gen10 8SFF
Máy chủ HPE DL380 Gen10 8SFF
73.900.000
Sale
Server HPE DL380 Gen10 - 12x3.5in
Server HPE DL380 Gen10 - 12x3.5in
75.500.000
Sale
Máy chủ HPE DL380 Gen10 - 8x3.5in-option 2
Máy chủ HPE DL380 Gen10 - 8x3.5in-option 2
62.500.000