DELL POWEREDGE R350
DELL POWEREDGE R250
Dell PowerEdge 15th Gen
Server HPE
Dell PowerEdge R350
Dell PowerEdge R250
Dell PowerEdge R750xs
Dell PowerEdge R650xs
Dell PowerEdge 15th Gen
Dell PowerEdge 15th Gen
Server HPE
Server HPE
Dell PowerEdge R350
Dell PowerEdge R350
Dell PowerEdge R250
Dell PowerEdge R250
Dell PowerEdge R750xs
Dell PowerEdge R750xs
Dell PowerEdge R650xs
Dell PowerEdge R650xs
previous arrow
next arrow
máy chủ hpe, máy chủ hp, server hp, server hpe

GIAO HÀNG TOÀN QUỐC

Miễn phí giao hàng

GIAO HÀNG TOÀN QUỐC

Miễn phí giao hàng

GIAO HÀNG TOÀN QUỐC

Miễn phí giao hàng

GIAO HÀNG TOÀN QUỐC

Miễn phí giao hàng

GIAO HÀNG TOÀN QUỐC

Miễn phí giao hàng

9159 Products

4970 Products

338 Products

6520 Products

8113 Products

5 Products

5 Products

10000 Products

10000 Products

1846 Products

Ưu đãi trong tháng

Server Dell PowerEdge R350 Rack upto 8x2.5in
56.700.000
Dell PowerEdge R730xd - 24 Bay 2.5"
37.800.000
Dell PowerEdge R730xd - 12 Bay 3.5"
39.800.000
Dell PowerEdge R730 8x2.5''
37.500.000
Dell PowerEdge R730 8x3.5
37.500.000
Dell PowerEdge R630 8x2.5"
27.500.000
Máy chủ Dell PowerEdge R740XD - 24x2.5"
73.900.000
Máy chủ Dell PowerEdge R740XD - 12x3.5"
74.700.000
Máy chủ Dell PowerEdge R740 - 8x2.5" - Like New
65.900.000
Máy chủ Dell PowerEdge R740 - 8x3.5"
65.900.000
Sale
Máy chủ HPE DL380 Gen10 Plus- 8SFF
99.500.000
Sale
Máy chủ HPE DL360 Gen10 Plus- 8SFF
88.900.000
Sale
Máy chủ HPE DL360 Gen10 -8x2.5in
62.000.000
Sale
Máy chủ HPE DL360 Gen10 4LFF
59.500.000
Sale
Máy chủ HPE DL360 Gen10 8SFF
73.500.000
Sale
Máy chủ HPE DL380 Gen10 8SFF
73.900.000
Sale
Server HPE DL380 Gen10 - 12x3.5in
75.500.000
Sale
Máy chủ HPE DL380 Gen10 - 8x3.5in-option 2
62.500.000
Máy chủ HPE DL380 Gen10 - 8x3.5in
64.900.000
Server Dell PowerEdge R350 Rack upto 8x2.5in
56.700.000
Dell PowerEdge R730xd - 24 Bay 2.5"
37.800.000
Dell PowerEdge R730xd - 12 Bay 3.5"
39.800.000
Dell PowerEdge R730 8x2.5''
37.500.000
Dell PowerEdge R730 8x3.5
37.500.000
Dell PowerEdge R630 8x2.5"
27.500.000
Máy chủ Dell PowerEdge R740XD - 24x2.5"
73.900.000
Máy chủ Dell PowerEdge R740XD - 12x3.5"
74.700.000
Máy chủ Dell PowerEdge R740 - 8x2.5" - Like New
65.900.000
Máy chủ Dell PowerEdge R740 - 8x3.5"
65.900.000
Máy chủ Dell PowerEdge R640 10x2.5"
64.500.000

Sản phẩm bán chạy

Sale
Máy chủ Dell PowerEdge R740XD - 12x3.5" (Pro)
166.950.000
Technical Pro MM2000BT Pro Mic Mixing Amplifier
5.162.850
Canon Color Imageclass Mf743cdw Wireless Color 5517218
29.345.085
Sale
Máy chủ HPE DL380 Gen10 Plus- 8SFF
99.500.000
Sale
Máy chủ HPE DL360 Gen10 Plus- 8SFF
88.900.000
Sale
Máy chủ HPE DL360 Gen10 -8x2.5in
62.000.000
Sale
Máy chủ HPE DL360 Gen10 4LFF
59.500.000
Sale
Máy chủ HPE DL360 Gen10 8SFF
73.500.000
Sale
Máy chủ HPE DL380 Gen10 8SFF
73.900.000
Sale
Server HPE DL380 Gen10 - 12x3.5in
75.500.000
Sale
Máy chủ HPE DL380 Gen10 - 8x3.5in-option 2
62.500.000
Máy chủ HPE DL380 Gen10 - 8x3.5in
64.900.000
Server Dell PowerEdge R350 Rack upto 8x2.5in
56.700.000
Dell PowerEdge R730xd - 24 Bay 2.5"
37.800.000
Dell PowerEdge R730xd - 12 Bay 3.5"
39.800.000
Dell PowerEdge R730 8x2.5''
37.500.000
Dell PowerEdge R730 8x3.5
37.500.000
Dell PowerEdge R630 8x2.5"
27.500.000
Máy chủ Dell PowerEdge R740XD - 24x2.5"
73.900.000
Máy chủ Dell PowerEdge R740XD - 12x3.5"
74.700.000
Máy chủ Dell PowerEdge R740 - 8x2.5" - Like New
65.900.000
Máy chủ Dell PowerEdge R740 - 8x3.5"
65.900.000
Máy chủ Dell PowerEdge R640 10x2.5"
64.500.000

Đối tác

Liên hệ mua hàng
Liên hệ bảo hành