Blog

Install and Configure DHCP Server on Windows Server 2019

Posted by : trinhcuong / On : July 28, 2021

Các bước để cài đặt DHCP Server trên Windows server 2019 ?, Định cấu hình DHCP Server trên Windows Server 2019 ?.

Cách cấu hình MS SQL Server trên một cổng nhất định

Posted by : trinhcuong / On : July 23, 2021

Làm cách nào để cấu hình một phiên bản của MS SQL Server Database Engine trên một cổng cố định ? Hướng dẫn này sẽ hướng dẫn bạn qua quá trình định cấu hình MS SQL Server trên một cổng mà bạn chọn bằng cách sử dụng Trình quản lý cấu hình máy chủ SQL. Chúng ta hãy bắt đầu:

Cách mở một cổng trong Tường lửa của Windows Server

Posted by : trinhcuong / On : July 22, 2021

Làm cách nào để cấu hình firewall của Windows ?, Mở Cổng trên tường lửa của Windows ?.

Cách cài đặt OpenSSL trên Windows Server 2019

Posted by : trinhcuong / On : July 19, 2021

Cách cài đặt OpenSSL trên Windows Server 2019 ?, Cách sử dụng OpenSSL trên Windows Server 2019 ?. OpenSSL là một thư viện mã nguồn mở cung cấp các giao thức mật mã được sử dụng để bảo mật các ứng dụng và truyền thông tin giữa các hệ thống.

Cách để ICMP Echo Reply chạy trên Windows Server 2019

Posted by : trinhcuong / On : July 13, 2021

Làm cách nào để cho phép ICMP Echo Reply chạy trên Windows Server 2019 ?

Cài đặt ứng dụng từ giao diện dòng lệnh của Windows

Posted by : trinhcuong / On : July 9, 2021

Làm cách nào để cài đặt các chương trình / Ứng dụng trên Windows server 2019 từ dòng lệnh