Tin tức

Cách tham gia hệ thống CentOS 8 / RHEL 8 vào miền Active Directory (AD)

Đăng bởi : / On : August 16, 2021

Làm cách nào để kết nối hệ thống CentOS 8 / RHEL 8 với Windows Active Directory ?. Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ thảo luận làm thế nào để sử dụng realmd

Cách cài đặt OpenSSL trên Windows Server 2019

Đăng bởi : / On : July 19, 2021

Cách cài đặt OpenSSL trên Windows Server 2019 ?, Cách sử dụng OpenSSL trên Windows Server 2019 ?. OpenSSL là một thư viện mã nguồn mở cung cấp các giao thức mật mã được sử dụng để bảo mật các ứng dụng và truyền thông tin giữa các hệ thống.

Cách để ICMP Echo Reply chạy trên Windows Server 2019

Đăng bởi : / On : July 13, 2021

Làm cách nào để cho phép ICMP Echo Reply chạy trên Windows Server 2019 ?

Cài đặt ứng dụng từ giao diện dòng lệnh của Windows

Đăng bởi : / On : July 9, 2021

Làm cách nào để cài đặt các chương trình / Ứng dụng trên Windows server 2019 từ dòng lệnh

Cách chạy Linux trên Windows Server 2019 với WSL

Đăng bởi : / On : July 2, 2021

Làm cách nào để kích hoạt tính năng Windows Subsystem dành cho Linux (WSL) trên Windows Server 2019 ?. Làm cách nào để sử dụng Linux trên Windows Server 2019 ?.

Cài đặt Windows Terminal trên Windows 10 | Window server 2019

Đăng bởi : / On : June 30, 2021

Cách cài đặt Windows Terminal trên Windows 10 hoặc Windows Server 2019 ?. Windows đã phát hành trình giả lập Terminal của riêng mình và tạo mã nguồn mở vì mã nguồn có sẵn trên Github

Liên hệ mua hàng
Liên hệ bảo hành

xây dựng hệ thống thiết bị công nghệ thông tin

Digital Laboratory System – Private Cloud – Security Network.