Làm cách nào để cho phép ICMP Echo Reply chạy trên Windows Server 2019 ?. Cài đặt mặc định của Tường lửa Windows Server là chặn ICMP. Điều này có nghĩa là Máy chủ sẽ không bao giờ trả lời các gói ping từ các máy chủ khác ngay cả trong mạng Cục bộ của bạn. Sau đây, HQG sẽ chỉ cho bạn các bước để cho phép ICMP Echo Reply trên Windows Server.

Cho phép ICMP Echo Reply trên Windows Server 2019

Đăng nhập vào Windows Server 2019 của bạn từ màn hình Đăng nhập hoặc qua RDP và nhấp vào Server Manager:

Sau đó, điều hướng đến:

Tools > Windows Defender Firewall with Advanced Security

Chọn Inbound Rules từ bên trái và nhấp vào New Rule bên dưới Tác vụ bên phải.

Chọn Custom ruleđể thêm và nhấp vào “ Next ”.

Chọn All programs. sau đó nhấp vào Next

Ngay Protocol Type, chọn ICMPv4.

Chỉ định IP nguồn hoặc mạng để chấp nhận ping. Bạn có thể sử dụng “ Any IP address ” để chấp nhận ping từ bất kỳ IP nào.

Chấp nhận kết nối phù hợp với quy tắc.

Chọn HProfiles mà rules sẽ áp dụng.

Đặt tên cho quy tắc và mô tả tùy chọn, sau đó lưu cài đặt bằng cách sử dụng “ Finish ”.

Nếu bạn đang sử dụng IPv6, hãy làm tương tự và chọn ICMPv6 bên dưới Protocol Type.