Tin tức

Cách cấu hình MS SQL Server trên một cổng nhất định

Đăng bởi : / On : July 23, 2021

Làm cách nào để cấu hình một phiên bản của MS SQL Server Database Engine trên một cổng cố định ? Hướng dẫn này sẽ hướng dẫn bạn qua quá trình định cấu hình MS SQL Server trên một cổng mà bạn chọn bằng cách sử dụng Trình quản lý cấu hình máy chủ SQL. Chúng ta hãy bắt đầu:

Tư vấn giải pháp Oracle Real Application Cluster

Đăng bởi : / On : February 19, 2021

Giải pháp Oracle 11g Real Application Cluster là giải pháp kết hợp nhiều máy chủ với nhau, cùng truy xuất vào một Database vật lý được lưu trữ trên hệ thống lưu trữ dùng chung.

Tư vấn giải pháp Oracle Goldengate

Đăng bởi : / On : February 19, 2021

Oracle Golden Gate là giải pháp tích hợp dữ liệu theo thời gian thực đảm bảo tính sẵn sàng và truy cập vào ứng dụng quan trọng.

Tư vấn giải pháp giám sát Oracle Grid – Cloud Control

Đăng bởi : / On : February 19, 2021

OEM (Oracle Enterprise Managr) Grid Control là ứng dụng với giao diện web của Oracle, có khả năng quản lý tập trung các hệ thống CNTT của các tổ chức, doanh nghiệp.

Dịch vụ tư vấn giải pháp Oracle Data Guard

Đăng bởi : / On : February 19, 2021

Giải pháp Oracle Data Guard là xây dựng hệ thống bao gồm một CSDL chính và một hay nhiều CSDL dự phòng.

Liên hệ mua hàng
Liên hệ bảo hành

xây dựng hệ thống thiết bị công nghệ thông tin

Digital Laboratory System – Private Cloud – Security Network.