Hiển thị 1–16 trong 12138 kết quả

Sale
Máy chủ Dell PowerEdge R740XD - 12x3.5" (Pro)
Máy chủ Dell PowerEdge R740XD - 12x3.5" (Pro)
166.950.000
Sale
Máy chủ Dell PowerEdge R740XD - 12x3.5" (Standard)
Máy chủ Dell PowerEdge R740XD - 12x3.5" (Standard)
115.000.000
Sale
Máy chủ Dell PowerEdge R740XD - 24x2.5" (Pro)
Máy chủ Dell PowerEdge R740XD - 24x2.5" (Pro)
168.500.000
Sale
Máy chủ Dell PowerEdge R640 8x2.5" (Standard)
Máy chủ Dell PowerEdge R640 8x2.5" (Standard)
98.200.000
Sale
Máy chủ Dell PowerEdge T640 8x3.5" (Pro)
Máy chủ Dell PowerEdge T640 8x3.5" (Pro)
123.400.000
Máy chủ Dell PowerEdge T140 (Basic)
Máy chủ Dell PowerEdge T140 (Basic)
21.985.200
Dell PowerEdge R730xd - 24 Bay 2.5" 2U Server - Like New
Dell PowerEdge R730xd - 24 Bay 2.5" 2U Server - Like New
37.800.000
Dell PowerEdge R730xd - 12 Bay 3.5" 2U Server - Like New
Dell PowerEdge R730xd - 12 Bay 3.5" 2U Server - Like New
37.800.000
Dell PowerEdge R730 8x2.5 - Like New
Dell PowerEdge R730 8x2.5 - Like New
33.500.000
Dell PowerEdge R730 8x3.5 - Like New
Dell PowerEdge R730 8x3.5 - Like New
33.500.000
Dell PowerEdge R630 8x2.5" - Like New
Dell PowerEdge R630 8x2.5" - Like New
23.500.000
Máy chủ Dell PowerEdge R740XD - 24x2.5"- Like New
Máy chủ Dell PowerEdge R740XD - 24x2.5"- Like New
71.700.000
Máy chủ Dell PowerEdge R740XD - 12x3.5" - Like New
Máy chủ Dell PowerEdge R740XD - 12x3.5" - Like New
71.700.000
Máy chủ Dell PowerEdge R740 - 8x2.5" - Like New
Máy chủ Dell PowerEdge R740 - 8x2.5" - Like New
65.900.000