Dell Server Thế Hệ 14th
slide 1
Server Dell PowerEdge 15th
Server Dell PowerEdge 14th
Server Dell PowerEdge R740XD

DELL SERVER thế hệ 15th

Server Dell PowerEdge R350 Rack upto 8x2.5in
56.700.000
Server Dell PowerEdge R750Xs Rack upto 8x3.5''
69.500.000
Server Dell PowerEdge R650Xs Rack upto 4x3.5in
62.900.000
Server Dell PowerEdge R650Xs Rack 15G 8x2.5in
66.900.000
Server Dell PowerEdge T350 Tower 15G 8x3.5in
43.500.000
Server Dell PowerEdge T150 Tower 15G 4x3.5 in
26.900.000
Server Dell PowerEdge R250 Rack upto 4x3.5in
33.950.000
Máy chủ Dell PowerEdge R750xs 8x3.5"
84.500.000
Máy chủ Dell PowerEdge T150 4x3.5"
27.500.000
Sale
Máy chủ Dell PowerEdge R7525 - 8x3.5"
143.900.000
Sale
Máy chủ Dell PowerEdge R6525 - 4x3.5"
119.746.800
Sale
Máy chủ Dell PowerEdge R6515 - 4x3.5"
93.744.000

DELL SERVER thế hệ 14th

Máy chủ Dell PowerEdge R740XD - 24x2.5"
73.900.000
Máy chủ Dell PowerEdge R740XD - 12x3.5"
74.700.000
Máy chủ Dell PowerEdge R740 - 8x2.5" - Like New
65.900.000
Máy chủ Dell PowerEdge R740 - 8x3.5"
65.900.000
Máy chủ Dell PowerEdge R640 10x2.5"
64.500.000
Máy chủ Dell PowerEdge R640 8x2.5"
64.500.000
Máy chủ Dell PowerEdge T140 - New 100%
30.500.000
Máy chủ Dell PowerEdge T40 - New 100%
15.500.000
Sale
Máy chủ Dell PowerEdge R740XD - 12x3.5" (Pro)
166.950.000
Sale
Máy chủ Dell PowerEdge R740XD - 12x3.5" (Standard)
115.000.000
Sale
Máy chủ Dell PowerEdge R740XD - 12x3.5" (Basic)
75.900.000
Sale
Máy chủ Dell PowerEdge R740XD - 24x2.5" (Pro)
168.500.000
Sale
Máy chủ Dell PowerEdge R740XD - 24x2.5" (Standard)
122.600.000
Sale
Máy chủ Dell PowerEdge R740XD - 24x2.5" (Basic)
77.450.000
Sale
Máy chủ Dell PowerEdge R740 - 8x2.5" (up to 16 bays) (Pro)
115.100.000
Sale
Máy chủ Dell PowerEdge R740 - 8x2.5" (up to 16 bays) (Standard)
102.700.000
Sale
Máy chủ Dell PowerEdge R740 - 8x2.5" (up to 16 bays) (Basic)
69.200.000
Sale
Máy chủ Dell PowerEdge R740 - 8x3.5" (Pro)
172.500.000
Sale
Máy chủ Dell PowerEdge R740 - 8x3.5" (Standard)
105.000.000
Sale
Máy chủ Dell PowerEdge R740 - 8x3.5" (Basic)
69.200.000

DELL SERVER thế hệ 13th

Dell PowerEdge R730xd - 24 Bay 2.5"
37.800.000
Dell PowerEdge R730xd - 12 Bay 3.5"
39.800.000
Dell PowerEdge R730 8x2.5''
37.500.000
Dell PowerEdge R730 8x3.5
37.500.000
Dell PowerEdge R630 8x2.5"
27.500.000

MÁY CHỦ DELL TOWER

Máy chủ Dell PowerEdge T140 - New 100%
30.500.000
Máy chủ Dell PowerEdge T40 - New 100%
15.500.000
Server Dell PowerEdge T350 Tower 15G 8x3.5in
43.500.000
Server Dell PowerEdge T150 Tower 15G 4x3.5 in
26.900.000
Máy chủ Dell PowerEdge T150 4x3.5"
27.500.000

LINH KIỆN MÁY CHỦ STOCK

Ram 32GB PC4 2RX4 2400Mhz RDIMM - Like New
2.500.000
Ram 16GB PC4 2RX4 2133Mhz RDIMM - Like New
1.500.000
HDD DELL 2.4TB 10K RPM 2.5 INCH SAS - New 100%
7.200.000
Liên hệ mua hàng
Liên hệ bảo hành