Sale
Máy chủ Dell PowerEdge T550 Tower (P/N: 42SVRDT550-519)
92.500.000
Sale
Sale
Máy Chủ Dell Server R350 4x3.5 HP/Perc (P/N:42SVRDR350-316)
56.500.000
Sale
Máy Chủ Dell Server R350 8x2.5 HP/Perc (P/N:42SVRDR350-917)
63.900.000
Sale
Máy Chủ Dell Server R250 4x3.5 HP/Percc
57.500.000
Sale
Máy Chủ Dell Server R350 8x2.5 HP/Perc (P/N:42SVRDR350-221)
58.000.000
Sale
Sale
Máy Chủ Dell Tower T350 8x3.5 HP/Perc (P/N:42SVRDT350-206)
62.500.000
Sale
Sale

SERVER DELL CHO DOANH NGHIỆP VỪA & NHỎ

MÁY CHỦ DELL, SERVER DELL
Sale
Máy chủ Dell PowerEdge R740XD - 24x2.5"
70.900.000
Sale
Máy chủ Dell PowerEdge R640 10x2.5"
54.800.000
Máy chủ Dell PowerEdge R640 8x2.5"
64.800.000
Sale
Máy chủ Dell PowerEdge R740 - 16x2.5"
65.400.000
Sale
Máy chủ Dell PowerEdge R640 8x2.5" (Pro)
133.500.000
Sale
Máy chủ Dell PowerEdge R640 8x2.5" (Standard)
98.200.000
Liên hệ mua hàng
Liên hệ bảo hành

xây dựng hệ thống thiết bị công nghệ thông tin

Digital Laboratory System – Private Cloud – Security Network.