Hiển thị 1–16 trong 55 kết quả

Sale
Máy chủ Dell PowerEdge R740XD - 12x3.5" (Pro)
Máy chủ Dell PowerEdge R740XD - 12x3.5" (Pro)
166.950.000
Máy chủ Dell PowerEdge T40 - New 100%
Máy chủ Dell PowerEdge T40 - New 100%
15.500.000
Sale
Máy chủ Dell PowerEdge R740XD - 12x3.5" (Standard)
Máy chủ Dell PowerEdge R740XD - 12x3.5" (Standard)
115.000.000
Sale
Máy chủ Dell PowerEdge R740XD - 24x2.5" (Pro)
Máy chủ Dell PowerEdge R740XD - 24x2.5" (Pro)
168.500.000
Sale
Máy chủ Dell PowerEdge R640 8x2.5" (Standard)
Máy chủ Dell PowerEdge R640 8x2.5" (Standard)
98.200.000
Sale
Máy chủ Dell PowerEdge T640 8x3.5" (Pro)
Máy chủ Dell PowerEdge T640 8x3.5" (Pro)
123.400.000
Máy chủ Dell PowerEdge R740XD - 24x2.5"
Máy chủ Dell PowerEdge R740XD - 24x2.5"
73.900.000
Máy chủ Dell PowerEdge R740XD - 12x3.5"
Máy chủ Dell PowerEdge R740XD - 12x3.5"
74.700.000
Máy chủ Dell PowerEdge R740 - 8x2.5" - Like New
Máy chủ Dell PowerEdge R740 - 8x2.5" - Like New
65.900.000
Máy chủ Dell PowerEdge R740 - 8x3.5"
Máy chủ Dell PowerEdge R740 - 8x3.5"
65.900.000
Máy chủ Dell PowerEdge R640 10x2.5"
Máy chủ Dell PowerEdge R640 10x2.5"
64.500.000
Máy chủ Dell PowerEdge R640 8x2.5"
Máy chủ Dell PowerEdge R640 8x2.5"
64.500.000
Máy chủ Dell PowerEdge T140 - New 100%
Máy chủ Dell PowerEdge T140 - New 100%
30.500.000
Sale
Máy chủ Dell PowerEdge R740XD - 12x3.5" (Basic)
Máy chủ Dell PowerEdge R740XD - 12x3.5" (Basic)
75.900.000
Sale
Máy chủ Dell PowerEdge R740XD - 24x2.5" (Standard)
Máy chủ Dell PowerEdge R740XD - 24x2.5" (Standard)
122.600.000
Sale
Máy chủ Dell PowerEdge R740XD - 24x2.5" (Basic)
Máy chủ Dell PowerEdge R740XD - 24x2.5" (Basic)
77.450.000