Tin tức

Hoạch định kiến trúc “Vật lý” và “Luận lý” triển khai SharePoint theo mô hình...

Đăng bởi : / On : February 22, 2021

Hoạch định và triển khai SharePoint mô hình Farm không phải là một nhiệm vụ đơn giản.

Cần sao lưu những gì trên hệ thống Linux Home Server?

Đăng bởi : / On : February 22, 2021

Nếu bạn đang sở hữu 1 hệ thống home server hoạt động bằng Linux, thì có lẽ sẽ cần nâng cấp và cập nhật thường xuyên.

Tổng quan về Zenoss

Đăng bởi : / On : February 22, 2021

Zenoss là một giải pháp mã nguồn mở tuyệt vời trong quản lý toàn diện hạ tầng công nghệ thông tin của một doanh nghiệp.

Giải pháp Replicated trên Windows 2K3 và 2K8 với SteelEye DataKeeper Cluster Edittion

Đăng bởi : / On : February 22, 2021

Trong phiên bản Windows có tích hợp sẵng tính năng Replication với Windows Server 2K8 R2 Failover Cluster (WSFC) và 2K3 Microsoft Cluster Service (MSCS)

Giải pháp Data Replication ,High Availability và Disaster Recovery hiệu quả với SteelEye Datakeeper

Đăng bởi : / On : February 22, 2021

Như đã giới thiệu với các bạn từ trước giải pháp Cluster , Replicate , HA , Disaster Recovery của SteelEye Datakeeper

Giải pháp chứng thực RADIUS sử dụng các công cụ miễn phí.

Đăng bởi : / On : February 22, 2021

Có một chương trình giả lập RADIUS client thì rất thuận tiện trong khi cấu hình và xử lý sự cố của một máy chủ RADIUS

Liên hệ mua hàng
Liên hệ bảo hành