Tin tức

Inbound và Phương án Dự phòng rủi ro

Đăng bởi : / On : February 19, 2021

Với khả năng Inbound Load Balancing, doanh nghiệp có giải pháp an toàn trước những sự cố đường truyền (Link Redundancy).

Giải pháp truy cập Internet tập trung

Đăng bởi : / On : February 19, 2021

Đối với các doanh nghiệp lớn với mạng lưới chi nhánh rộng khắp, việc quản lý truy cập Internet (Web) có ý nghĩa lớn. Nó giúp cải thiện hiệu suất làm việc chung của doanh nghiệp cũng như quản lý bảo mật được chặt chẽ.

Giải pháp cân bằng tải truy cập Inbound với thiết bị Peplink

Đăng bởi : / On : February 19, 2021

Với khả năng Inbound Load Balancing, doanh nghiệp có giải pháp an toàn trước những sự cố đường truyền (Link Redundancy). Tuy nhiên nếu trục trặc nào dẫn đến sự cố chẳng hạn cả một nút mạng, sự cố nguồn cung cấp chung, hỏa hoạn (Disaster)…

Giải pháp cân bằng tải hiểu quả cho VPN với thiết bị mạng Peplink

Đăng bởi : / On : February 19, 2021

Internet hiện nay là một nhu cầu không thể thiếu với bất kỳ doanh nghiệp nào cho các công việc hàng ngày: email, web.

Cân bằng tải trên Diện rộng cho các Trung tâm Dữ liệu phân tán với...

Đăng bởi : / On : February 19, 2021

Các hệ thống cân bằng tải cho Server ra đời từ rất sớm để cân bằng tải cho nhiều Server thường đặt tập trung tại chỗ trong các Server room, các Trung tâm dữ liệu.

Liên hệ mua hàng
Liên hệ bảo hành

xây dựng hệ thống thiết bị công nghệ thông tin

Digital Laboratory System – Private Cloud – Security Network.