Blog

Dịch vụ tư vấn Oracle

Posted by : / On : February 19, 2021

Dịch vụ tư vấn cung cấp những phương án, giải pháp, chính sách bao gồm các giải pháp liên quan về backup, dự phòng thảm họa, nâng cấp hệ thống CSDL,tư vấn quản trị hệ thống CSDL.

Dịch vụ bảo trì Oracle

Posted by : / On : February 19, 2021

Dịch vụ bảo trì database đem đến cho khách hàng sự yên tâm về hoạt động của database bằng sự giám sát hoạt động của database hàng ngày, kiểm tra hệ thống định kỳ nhằm sơm phát hiện những thông báo lỗi hoặc cảnh báo và xử lý kịp thời.

Dịch vụ an toàn bảo mật Oracle

Posted by : / On : February 19, 2021

Dịch vụ tư vấn an toàn bảo mật CSDL Oracle khảo sát những lỗ hổng về bảo mật, cấu hình, chính sách trên hệ thống CSDL Oracle của khách hàng.

Liên hệ mua hàng
Liên hệ bảo hành

xây dựng hệ thống thiết bị công nghệ thông tin

Digital Laboratory System – Private Cloud – Security Network.