Dịch vụ bảo trì database đem đến cho khách hàng sự yên tâm về hoạt động của database bằng sự giám sát hoạt động của database hàng ngày, kiểm tra hệ thống định kỳ nhằm sơm phát hiện những thông báo lỗi hoặc cảnh báo và xử lý kịp thời.

Giám sát hàng ngày: Thông tin trong alert log ghi nhận hoạt động của database và các thông báo lỗi, cảnh báo nếu có hàng ngày được gửi đến email của quản trị hệ thống.
Kiểm tra hệ thống định kỳ: Định kỳ kỹ sư sẽ kiểm tra hệ thống database, bao gồm những công việc sau:

  • Kiểm tra các bản backup database, thử phục hồi bản backup vào hệ thống test để đảm bảo việc backup là an toàn
  • Kiểm tra hoạt động của hệ thống dự phòng, đảm bảo standby database luôn đồng bộ với database chính và sẵn sàng hoạt động khi cần thiết
  • Đánh giá hiệu suất hoạt động của database thông qua các công cụ như OS Watcher, OEM; Điều chỉnh các tham số, cấu hình database để có hiệu suất tốt hơn.
  • Kiểm tra các báo cáo audit nhằm phát hiện các truy xuất bất thường vào database.
  • Kiểm tra tablespace và datafile, tăng giảm dung lượng và xử lý vấn đề phân mảnh; kiểm tra dung lượng lưu trữ còn lại và tốc độ tăng trưởng dữ liệu dự kiến nhằm tránh làm đầy và làm ngưng hoạt động của hệ thống
  • Dọn dẹp các dữ liệu tạm, các file log phát sinh để lấy lại dung lượng lưu trữ cho hệ thống.
  • Cập nhật các bản sửa lỗi, bản vá lỗi mới nhất.