Dịch vụ tư vấn cung cấp những phương án, giải pháp, chính sách bao gồm các giải pháp liên quan về backup, dự phòng thảm họa, nâng cấp hệ thống CSDL,tư

Dịch vụ tư vấn cung cấp những phương án, giải pháp, chính sách bao gồm các giải pháp liên quan về backup, dự phòng thảm họa, nâng cấp hệ thống CSDL,tư vấn quản trị hệ thống CSDL.

Tư vấn chính sách backup: Việc backup dữ liệu không chỉ đơn thuần là tạo ra bản sao lưu cho database hoạt động, mà còn cần đến những công việc đồng bộ như chọn dữ liệu cần backup, backup vào thời điểm nào, kiểm tra bản backup ra sao, bảo vệ bản backup như thế nào. Ngoài ra còn phải có phương án phục hồi database khi có sự cố xảy ra, tốt hơn hết là phải có kịch bản phục hồi hệ thống với những chỉ dẫn từng bước thực hiện nhằm đảm bảo việc phục hồi thành công, nhanh chóng và chính xác.

Tư vấn hệ thống dự phòng: Tư vấn phương án xây dựng hệ thống dự phòng có khả năng thay thế ngay lập tức khi hệ thống chính gặp sự cố, nhằm giảm tối thiểu sự gián đoạn hệ thống và đảm bảo sự hoạt động liên tục các hoạt động kinh doanh.

Tư vấn chính sách an ninh hệ thống: Chỉ ra các bản vá lỗi cần cài đặt, đề xuất chính sách phân quyền, phương án bảo mật listener, áp dụng các khuyến cáo về bảo mật của Oracle, đưa ra phương án giám sát truy xuất database.

Tư vấn nâng cấp database: Mặc dù khi nâng cấp database lên phiên bản mới nhất sẽ khai thác được những tính năng mới, xoá các lỗi đang tồn tại, đảm bảo khả năng xử lý, hiệu suất hoạt động, tính năng an toàn bảo mật database, nhưng các yếu tố ràng buộc cần xem xét như tính tương thích với hệ điều hành, các máy chủ ứng dụng, client kết nối ứng dụng hay sự tương thích với các hệ thống khác có kết nối đến database. Do đó cần phải có phương án thử nghiệm nâng cấp trên hệ thống test một cách thận trọng trước khi thực hiện trên hệ thống thật đang hoạt động.

Tư vấn nâng cấp cấu hình phần cứng: Dựa vào thông tin cấu hình hệ thống, hiệu suất hoạt động database để hiệu chỉnh cấu hình và hoạt động database hoặc đề xuất nâng cấp cấu hình phần cứng như RAM, CPU, đĩa cứng nhằm đảm bảo database hoạt động với hiệu suất tốt nhất.

Tư vấn phần mềm hệ thống: Tư vấn về hệ điều hành, các phần mềm giám sát hiệu suất hoạt động database.

Tư vấn qui trình quản trị database: Tư vấn qui trình theo dõi hoạt động database, qui trình backup database, qui trình xử lý lỗi và qui trình phục hồi hệ thống khi có sự cố xảy ra; xác định vai trò trách nhiệm và giám sát người quản trị database.

vấn quản trị hệ thống CSDL. Tư vấn chính sách backup: Việc backup dữ liệu không chỉ đơn thuần là tạo ra bản sao lưu cho database hoạt động, mà còn cần đến những công việc đồng bộ như chọn dữ liệu cần backup, backup vào thời điểm nào, kiểm tra bản backup ra sao, bảo vệ bản backup như thế nào. Ngoài ra còn phải có phương án phục hồi database khi có sự cố xảy ra, tốt hơn hết là phải có kịch bản phục hồi hệ thống với những chỉ dẫn từng bước thực hiện nhằm đảm bảo việc phục hồi thành công, nhanh chóng và chính xác. Tư vấn hệ thống dự phòng: Tư vấn phương án xây dựng hệ thống dự phòng có khả năng thay thế ngay lập tức khi hệ thống chính gặp sự cố, nhằm giảm tối thiểu sự gián đoạn hệ thống và đảm bảo sự hoạt động liên tục các hoạt động kinh doanh. Tư vấn chính sách an ninh hệ thống: Chỉ ra các bản vá lỗi cần cài đặt, đề xuất chính sách phân quyền, phương án bảo mật listener, áp dụng các khuyến cáo về bảo mật của Oracle, đưa ra phương án giám sát truy xuất database. Tư vấn nâng cấp database: Mặc dù khi nâng cấp database lên phiên bản mới nhất sẽ khai thác được những tính năng mới, xoá các lỗi đang tồn tại, đảm bảo khả năng xử lý, hiệu suất hoạt động, tính năng an toàn bảo mật database, nhưng các yếu tố ràng buộc cần xem xét như tính tương thích với hệ điều hành, các máy chủ ứng dụng, client kết nối ứng dụng hay sự tương thích với các hệ thống khác có kết nối đến database. Do đó cần phải có phương án thử nghiệm nâng cấp trên hệ thống test một cách thận trọng trước khi thực hiện trên hệ thống thật đang hoạt động. Tư vấn nâng cấp cấu hình phần cứng: Dựa vào thông tin cấu hình hệ thống, hiệu suất hoạt động database để hiệu chỉnh cấu hình và hoạt động database hoặc đề xuất nâng cấp cấu hình phần cứng như RAM, CPU, đĩa cứng nhằm đảm bảo database hoạt động với hiệu suất tốt nhất. Tư vấn phần mềm hệ thống: Tư vấn về hệ điều hành, các phần mềm giám sát hiệu suất hoạt động database. Tư vấn qui trình quản trị database: Tư vấn qui trình theo dõi hoạt động database, qui trình backup database, qui trình xử lý lỗi và qui trình phục hồi hệ thống khi có sự cố xảy ra; xác định vai trò trách nhiệm và giám sát người quản trị database.