Tin tức

Cách tham gia hệ thống CentOS 8 / RHEL 8 vào miền Active Directory (AD)

Đăng bởi : / On : August 16, 2021

Làm cách nào để kết nối hệ thống CentOS 8 / RHEL 8 với Windows Active Directory ?. Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ thảo luận làm thế nào để sử dụng realmd

Cách cài đặt dịch vụ miền Active Directory trong Windows Server 2019

Đăng bởi : / On : August 9, 2021

Một trong những tính năng tốt nhất của window server trong lĩnh vực Doanh nghiệp là Active Directory

Install and Configure DHCP Server on Windows Server 2019

Đăng bởi : / On : July 28, 2021

Các bước để cài đặt DHCP Server trên Windows server 2019 ?, Định cấu hình DHCP Server trên Windows Server 2019 ?.

Cách chạy Docker Containers trên Windows Server 2019

Đăng bởi : / On : July 6, 2021

Trong hướng dẫn này, HQG sẽ nói cho bạn biết cách định cấu hình máy chủ Windows 2019 của mình để chạy Containers Docker

Cách bật Giao thức Máy tính Từ xa (RDP) trên Windows Server 2019

Đăng bởi : / On : July 2, 2021

Hướng dẫn này sẽ chỉ cho bạn cách bật dịch vụ Giao thức Máy tính Từ xa (RDP) trên Windows Server 2019. RDP là giao thức độc quyền do Microsoft phát triển để kết nối với một máy tính khác có giao diện đồ họa qua kết nối mạng.

Liên hệ mua hàng
Liên hệ bảo hành

xây dựng hệ thống thiết bị công nghệ thông tin

Digital Laboratory System – Private Cloud – Security Network.