Tin tức

5 control panel hosting miễn phí hàng đầu để quản lý VPS / máy chủ...

Đăng bởi : / On : April 16, 2021

Ngày nay, bảng điều khiển phổ biến vì chúng giúp quản trị viên web quản lý tương tác môi trường của dự án web của họ. Trên thực tế, một người mới hoàn thành có thể quản trị hiệu quả máy chủ của mình và quản lý nhiều hơn một trang web… được cung cấp bởi một vài cú nhấp chuột.

Virtual Storage Platform (VSP)

Đăng bởi : / On : February 19, 2021

Hitachi Virtual Storage Platform là nền tảng lưu trữ có thể mở rộng 3 chiều duy nhất được thiết kế cho tất cả loại dữ liệu.

Universal Storage Platform® VM (USP VM)

Đăng bởi : / On : February 19, 2021

Hitachi Universal Storage Platform® VM pha trộn các chức năng lớp doanh nghiệp với một thiết kế chiếm diện tích nhỏ để đáp ứng các nhu cầu kinh doanh của những doanh nghiệp nhỏ

UNIVERSAL STORAGE PLATFORM® V (USP V)

Đăng bởi : / On : February 19, 2021

Bằng việc đạt được những mức độ hợp nhất trước đây được xem là bất khả thi, Hitachi Universal Storage Platform® V đã tái định nghĩa ngành công nghiệp lưu trữ.

Thiết bị bị lưu trữ Oracle Sun ZFS

Đăng bởi : / On : February 19, 2021

Những “đảo” lưu trữ này thường được cài đặt để hỗ trợ các ứng dụng đơn lẻ và đã phát triển mà không có sự xem xét thích đáng về một chiến lược lưu trữ toàn diện hoặc hoạch định dung lượng. Cách tiếp cận như thế chắc chắn sẽ dẫn đến:

NAS platform

Đăng bởi : / On : February 19, 2021

Hitachi NAS Platform, được cung cấp bởi BlueArc®, mở ra sự dẫn đầu thị trường của nó về hiệu năng và khả năng mở rộng, mang lại một nền tảng mạnh mẽ cho sự hợp nhất, ảo hoá tập tin, bảo vệ dữ liệu và tích hợp ứng dụng thương mại.

Liên hệ mua hàng
Liên hệ bảo hành

xây dựng hệ thống thiết bị công nghệ thông tin

Digital Laboratory System – Private Cloud – Security Network.