Tin tức

GIẢI PHÁP REAL APPLICATION CLUSTER

Đăng bởi : / On : February 19, 2021

SƠ LƯỢC GIẢI PHÁPGiải pháp Oracle 11g Real Application Cluster là giải pháp kết hợp nhiều máy chủ với nhau, cùng truy xuất vào một Database vật lý được lưu trữ trên hệ thống lưu trữ dùng chung.

Giải pháp Oracle Goldengate

Đăng bởi : / On : February 19, 2021

Oracle Golden Gate là giải pháp tích hợp dữ liệu theo thời gian thực đảm bảo tính sẵn sàng và truy cập vào ứng dụng quan trọng. Oracle GoldenGate cung cấp một giải pháp đồng bộ dữ liệu các phiên giao dịch giữa các hệ thống sản xuất và phân tích một các nhanh chóng và mạnh mẽ.

GIẢI PHÁP ORACLE DATA GUARD

Đăng bởi : / On : February 19, 2021

Giải pháp Oracle Data Guard là xây dựng hệ thống bao gồm một CSDL chính và một hay nhiều CSDL dự phòng.

Giải pháp giám sát Oracle Grid – Cloud Control

Đăng bởi : / On : February 19, 2021

OEM (Oracle Enterprise Managr) Grid Control là ứng dụng với giao diện web của Oracle, có khả năng quản lý tập trung các hệ thống CNTT của các tổ chức, doanh nghiệp.

Liên hệ mua hàng
Liên hệ bảo hành

xây dựng hệ thống thiết bị công nghệ thông tin

Digital Laboratory System – Private Cloud – Security Network.