SƠ LƯỢC GIẢI PHÁPGiải pháp Oracle 11g Real Application Cluster là giải pháp kết hợp nhiều máy chủ với nhau, cùng truy xuất vào một Database vật lý được lưu trữ trên hệ thống lưu trữ dùng chung. Việc kết hợp nhiều máy chủ cùng hoạt động và xử lý chung một Database sẽ đảm bảo tăng hiệu suất của hệ thống đồng thời đảm bảo tính sẵn sàng trong trường hợp một hay nhiều máy chủ gặp sự cố, các kết nối sẽ tự động chuyền về các máy chủ còn lại.

LỢI ÍCH GIẢI PHÁPOracle RAC là giải pháp mang lại nhiều tiện ích, tận dụng tài nguyên, tiết kiệm chi phí và quan trọng nhất là đảm bảo an toàn, sẵn sàng dữ liệu trước những sự cố, thảm họa.Dự phòng thảm họa, đảm bảo dữ liệu an toàn và sẵn sàng caoOracle RAC cung cấp khả năng đảm bảo an toàn và sẵn sàng dữ liệu cao. Khi một instance gặp sự cố, khả năng failover sẽ tự động chuyển các kết nối đến các instance khác. Do đó đảm bảo thời gian ngừng hoạt động của hệ thống là thấp nhất. Dữ liệu luôn trong tình trạng sẵn sàng.An toàn và toàn vẹn dữ liệuTrong trường hợp một Instance gặp sự cố, dữ liệu vẫn không bị mất. Oracle RAC đảm bảo các Instance trong môi trường cluster đồng bộ dữ liệu với nhau vì vậy khi một Instance gặp sự cố, dữ liệu vẫn được cập nhật bởi các Instance khác. Đảm bảo an toàn dữ liệu trước những thảm họa không lường trước được.Tận dụng nguồn tài nguyên, tiết kiệm chi phí đầu tưGiải pháp Oracle RAC cho phép tận dụng tài nguyên của doanh nghiệp. Khi khách hàng có nhu cầu muốn nâng cấp tải làm việc của hệ thống RAC hiện tại, khách hàng chỉ cần trang bị thêm thiết bị, máy chủ vào môi trường RAC hiện tại. Khách hàng không cần phải trang bị lại hệ thống mới. Điều này giúp khách hàng tiết kiệm chi phí đầu tư hơn.Quản lý tập trung và dễ dàngOracle RAC cung cấp những công cụ như Oracle Enterprise Manager, Oracle Grid Control, Oracle Server Control Utility (SRVCTL), giúp cho việc quản lý các máy chủ dễ dàng và tập trung hơn.