SƠ LƯỢC GIẢI PHÁP
OEM (Oracle Enterprise Managr) Grid Control là ứng dụng với giao diện web của Oracle, có khả năng quản lý tập trung các hệ thống CNTT của các tổ chức, doanh nghiệp. OEM Grid Control hỗ trợ người quản trị giám sát hầu hết các thành phần ở các tầng kiến trúc của hệ thống CNTT, bao gồm cả các thành phần thuộc Oracle và không thuộc Oracle (non-Oracle), bao gồm: host, storage, database, middleware / application server, các ứng dụng nghiệp vụ, các thiết bị mạng. 
Nếu một thành phần trong hệ thống gặp lỗi (vượt ngưỡng chỉ số đo lường (metric) đã được xác định), Grid Control sẽ tự động tạo một cảnh báo (alert) và gửi thông báo (notification) đến người quản trị để có hành động phù hợp. Ngoài ra, người dùng cũng có thể tạo ra các thao tác để Grid Control tự sửa chữa (correction) khi có lỗi xảy ra.
Kiến trúc giải pháp OEM Grid Control

Kiền trúc giải pháp OEM Cloud Control

LỢI ÍCH GIẢI PHÁP
Đảm bảo chất lượng dịch vụ

 • Mô hình luận lý (nhóm và ảo hóa)
 • Quản lý chất lượng dịch vụ
 • Tính sẵn sàng của ứng dụng
 • Theo dõi mức độ sử dụng, hiệu suất và tính sẵn sàng
 • Tình trạng của các dịch vụ
 • Các báo cáo có sẵn và các báo cáo được tùy biến

Đảm bảo hiệu suất ứng dụng

 • Theo dõi từ góc độ người dùng cuối
 • Giám sát hệ thống từ đầu đến cuối (các giao dịch, máy chủ, hệ thống mạng, hệ thống lưu trữ)
 • Chẩn đoán và tối ưu hóa
 • Hỗ trợ đưa ra quyết định dựa trên mô hình (dữ liệu cấu hình, các phân tích về sự thay đổi)

Quản lý theo vòng đời

 • Tự động hóa công nghệ grid hoàn chỉnh
 • Quản lý bản vá lỗi
 • Triển khai phần mềm tự động từ cơ sở phần cứng
 • Triển khai phần mềm Oracle, kể cả RAC
 • Xem dạng đồ hoạ các tài nguyên được ảo hóa
 • Xem dạng đồ hoạ sơ đồ kết nối và màn hình giám sát hệ thống
 • Nhân bản, tạo ảnh và triển khai

Quản lý cấu hình và thay đổi

 • Tìm ra tất cả cấu hình phần cứng và phần mềm
 • Phân tích, theo dõi và kiểm soát thay đổi
 • Hỗ trợ đưa ra quyết định dựa trên mô hình (dữ liệu cấu hình, các phân tích về sự thay đổi)
 • Nền móng của việc quản lý thay đổi và hợp nhất