Tin tức

TOP CẤU HÌNH MÁY CHỦ TỐT NHẤT NĂM 2023

Đăng bởi : Trinh Cuong / On : December 15, 2022

Máy chủ có vai trò rất quan trọng để có thể vận hành, cung cấp các dịch vụ thiết yếu qua mạng. Nó sẽ thực hiện liên tục 24/7 và chuyển đến các máy trạm cho người dùng hay tổ chức thông qua mạng LAN hoặc Internet. Để giúp bạn có thể lựa chọn một […]

CÁC BƯỚC CẤU HÌNH MÁY CHỦ TOÀN PHẦN CHO DOANH NGHIỆP

Đăng bởi : Trinh Cuong / On : December 9, 2022

Các bước cấu hình server toàn phần Có nhiều doanh nghiệp mua Server bên ngoài về không hỏi rõ họ có thể hỗ trợ mình việc cấu hình server, cài đặt hay phân quyền theo nhu cầu cho mình. Sau khi mua thì họ lại chỉ bán Server và chỉ […]

Liên hệ mua hàng
Liên hệ bảo hành