Tin tức

Máy chủ Dell EMC PowerEdge T350

Đăng bởi : Trinh Cuong / On : Tháng Tư 25, 2022

PowerEdge T350 được thiết kế cho khối lượng công việc văn phòng, phân tích dữ liệu cốt lõi, mô hình học máy, và các ứng dụng cơ sở dữ liệu.Máy chủ Dell T350 được sử dụng với bộ vi xử lý Intel Xeon, mang lại hiệu suất cao hơn và được thiết […]

Cài đặt ứng dụng từ giao diện dòng lệnh của Windows

Đăng bởi : / On : Tháng Bảy 9, 2021

Làm cách nào để cài đặt các chương trình / Ứng dụng trên Windows server 2019 từ dòng lệnh

Liên hệ mua hàng
Liên hệ bảo hành