Zenoss là một giải pháp mã nguồn mở tuyệt vời trong quản lý toàn diện hạ tầng công nghệ thông tin của một doanh nghiệp. Với một Zenoss system, các bạn có thể theo dõi trực tuyến tình trạng họat động của mọi thiết bị và dịch vụ IT trong doanh nghiệp của mình. Tất cả mọi chủng loại thiết bị: Server, WorkStation, Storage, Printer, UPS, Switch, Router, Firewall, IPS, WiFi … các service: DNS, DHCP, HTTP, AD/LDAP,.. và cả các phần mềm quan trọng: Oracle Database, MySQL Database, MS SQL Database,… đều có thể monitor bởi Zenoss. Zenoss hỗ trợ nhiều phương thức monitoring: ping, SNMP, WMI, DNS lookup,… Chúng tôi xin điểm qua một số tính năng nổi trội của Zenoss. Zenoss cung cấp cho người quản trị một dashboard thể hiện tổng quan tình trạng sức khỏe hạ tầng công nghệ thông tin doanh nghiệp.

Trong dashboard:

– Các bạn có thể quan sát được tình trạng đường truyền nối các chi nhánh trong doanh nghiệp;

– Các thành phần đang gặp vấn đề nghiêm trọng sẽ hiện ngay trên đầu danh sách. Điều này giúp người quản trị nhanh chóng xác định được lỗi thay vì phải tìm kiếm lỗi trong danh sách vài trăm thiết bị

Các thiết bị được nhóm theo: nghiệp vụ, chức năng hạ tầng, vùng địa lý,,..  điều này rất thuận tiện cho việc quản lý thiết bị.

Từ các group, các bạn có thể đi đến từng thiết bị

Trong chi tiết từng thiết bị, các bạn có thể xem được performance của thiết bị theo các chỉ số: CPU utilization, Memory utilization, Swap utilization, Disk utilization, Disk IO,..

Các bạn quan sát được throughput trên các interface của từng thiết bị theo các chiều incoming và outgoing. Bên cạnh throughput các bạn cũng có được hình ảnh in/out packet trong mỗi giây

Zenoss dùng  SNMP hoặc WMI đọc syslog các thiết bị. Điều này cho phép tích hợp syslog của tòan bộ các thành phần hạ tầng IT vào trong một công cụ monitoring duy nhất là Zenoss

Zenoss cho phép thiết lập cảnh báo lỗi thông qua các phương thức cảnh báo tích cực: mail và SMS

Chúng ta sơ lược qua lịch sử của zenoss để hiểu rõ thêm quá trình phát triển của sản phẩm này:

Giới thiệu:

 Zenoss (Zenoss core) là giải pháp mã nguồn mở để quản lý hệ thống ứng dụng , máy chủ , mạng . Nền tảng của zenoss được phát triển dựa trên ứng dụng Zope (cũng là một sản phẩm mã nguồn mở , miễn phí , hệ thống máy chủ web hướng đối tượng được phát triển với ngôn ngữ lập trình Python , Zope viết tắt “Z Object Publishing Environment”)

Zenoss cung cấp cho người dùng một giao diện web thân thiện và dễ dàng sử dụng thao tác.Giao diện web hỗ trợ cho nhân viên quản trị hệ thống theo dõi tính sẵn sàng để dùng ,  cấu hình / thiết bị , các Events and Fault,  tính thực thi

Zenoss là 1 sản phẩm miễn phí , mã nguồn mở những cung cấp rất đầy đủ thông tin như tài liệu hướng dẫn quản trị và hệ thống diễn đàn giúp người dùng có thể tìm kiếm thông tin

Erik Dahl bắt đầu phát triển vào năm 2002 và vào tháng 8 năm 2005 đã được tài trợ phát triển Zenoss core and bán ra thị trường với phiên bản Zenoss Enterprise (cũng dựa trên Zenoss core version)

Quá trình phát triển của Zenoss

2002

Erik Dahl began development on Zenoss

Tháng 8 năm 2005

Erik Dahl and Bill Karpovich thành lập Zenoss Inc

Tháng 3 năm 2006

Zenoss được công bố trên sourceforge.net

Tháng 6 năm 2007

Zenoss Core version 1.0 xuất hiện

Tháng 7 năm 2007

Zenoss Core 2.0

Tháng 10 năm 2007

Zenoss Core 2.1

Tháng 11 năm 2007

Zenoss Enterprise 2.1

Tháng 5 năm 2008

Zenoss Core 2.2

Tháng 11 năm 2008

Zenoss Core 2.3

Tháng 5 năm 2009

Zenosse Core 2.4

Tháng 10 năm 2009

Zenoss Core 2.5

Xem qua 1 số kĩ thuật trong Zenoss

Zenoss Core kết hợp lập trình truyền thống với vài dự án mã nguồn mở xử lý tích hợp lưu trữ dữ liệu và tập hợp dữ liệu , với giao diện người dùng là ứng dụng web

Zenoss Core được xây dựng dựa trên những kĩ thuật mã nguồn mở sau đây:

Zope Application Server : là máy chủ web hướng đối tượng (phát triển với Python)

Python  : Ngôn ngữ lập trình

Net-SNMP : Giao thức theo dõi , tập hợp thông tin , trạng thái trong hệ thống

RRDTool  : Công cụ về đồ thị .

MySQL : Cơ sở dữ liệu

Twisted : An event-driven networking engine được viết bởi python

Zenoss Core cung cấp những chức năng sau :

Theo dõi tính sẵn có của thiết bị mạng sử dụng SNMP,SSH,WMI

Theo dõi các dịch vụ mạng (HTTP,POP3,NNTP,SNMP,FTP)

Theo dõi tài nguyên của máy chủ (CPU,Sủ dụng Disk) trên hầu hết OS có kết nối mạng

Theo dõi chuỗi thời gian thực thi của thiết bị

Mở rộng theo dõi Windows thông qua WMI(Windows Management Instrumentation) sử dụng SAMBA và những phần mở rộng của Zenoss

Công cụ quản lý Event , hệ thống chú thích cảnh báo

Tự động hóa tìm ra những tài nguyên mạng và thay đổi cấu hình mạng

Hệ thống cảnh báo cung cấp sự khai báo bằng cách thiết lập các rule và đặt lịch

Có gắn thêm vào Nagios

Platform

Zenoss Inc, danh sách hệ điều hành để chạy Zenoss Core

Red Hat Enterprise Linux / CentOS

Fedora

Ubuntu

Debian

SuSE

OpenSUSE

MAC OS X

VMWare Appliance

FreeBSD

Solaris

Gentoo

Một số giới thiệu để các bạn có cái  nhìn cơ bản về cấc trúc Zenoss, hy vọng sẽ đóng góp phần nào đó trong quá trình tìm hiểu để xây dựng hệ thống Monitoring với giải pháp Zenoss. Vyatta-VN sẽ cung cấp thêm một số bài viết nữa đi chuyên sâu về Zenoss (Cài đặt , Quản trị và một số hình ảnh được áp dụng với zenoss vào thực tiễn ) thông qua ebook và Video