Như đã giới thiệu với các bạn từ trước giải pháp Cluster , Replicate , HA , Disaster Recovery của SteelEye Datakeeper hôm nay Kênh giải pháp sẻ giới thiệu với các bạn sơ đồ mô hình hệ thống cụ thể của từng giải pháp mà SteelEye Datakeeper triển khai cho hệ thống của mình . Phần cài đặt và sử dụng dịch vụ Kênh giải pháp sẻ hướng dẫn các bạn trong mục Quản trị . 

Mô hình giải pháp Data Replication 
Host based Data / Volumed Replication One to One 

Chúng ta triển khai hệ thống này với nhu cầu cần Mirror Data giữa 2 Server với nhau trong môi trường LAN hoặc WAN theo cơ chế Sync hoặc Async . Các Data được Replicate trên từng Volume 1 với nhau như 1 phiên bản dự phòng

Host based Data / Volumed Replication One to Many

Giải pháp này chúng ta triển khai với nhiều Server đặt ở mổi chi nhánh khác nhau để phòng chống thảm họa trên hệ thống máy chủ của mỗi chi nhánh .


Host based Data / Volumed Replication Many to One

Giải pháp này ta lựa chọn như một giải pháp Backup an toàn cho hệ thống với các máy chủ đặt mỗi chi nhánh và chúng ta đã có một Datacenter tại một điểm lưu trữ tập trung dữ liệu các chi nhánh lại với nhau cho tiện quản lý .

Giải pháp High Availability và Disaster Recovery

SteelEye Datakeeper phát triển ứng dụng triển khai Cluster khá thành công và hiệu quả trên nền Windown lẫn Linux trên Windowns Datakeeper Cluster Edition kết hợp với Microsoft Windows Failover Clustering tạo nên giải pháp Share Storage , Replicated Volume hoàn chỉnh nhất

Và tùy trên mỗi mô hình ứng dụng chúng ta có thể triển khai hệ thống Mupti Cluster trên mỗi cụm .

Giải pháp High Availability với Lifekeeper – 2 Node – Active / Passive (Windows / Linux )

Lifekeeper High Availability cung cấp giải pháp giám sát theo dõi tài nguyên và khôi khục một cách nhanh chóng các ứng dụng , lưu trữ và cả hạ tầng mạng của bạn tối đa thời gian hoạt động của hệ thống đáp ứng nhu cầu kinh doanh , dịch vụ của các doanh nghiệp một cách hiệu quả nhất 

Complete Protection Multi-site HA Cascading Cluster Windows / Linux

Bạn đang cần một giải pháp tốt nhất để có thể dự phòng thảm họa cho hệ thống lưu trữ của mình và đối với Lifekeeper là một giải pháp bạn đang cần để có thể hoạt trên cả Linux lẫn Windows 

Lifekeeper hỗ trợ trên tất cả chip Intel lẫn AMD , hoạt động Active hoặc Stand by  trên cơ chế one to one hoặc many , chúng ta có thể khởi tạo từ 2 đến 32 node Cluster cấu hình Multi – Taget , Multi -Site , hỗ trợ SAN Storage , Replicate Storage trên cơ chế SCSI , FC hoặc iSCSI