Hitachi NAS Platform, được cung cấp bởi BlueArc®, mở ra sự dẫn đầu thị trường của nó về hiệu năng và khả năng mở rộng, mang lại một nền tảng mạnh mẽ cho sự hợp nhất, ảo hoá tập tin, bảo vệ dữ liệu và tích hợp ứng dụng thương mại. Với Hitachi Essential NAS Platform® chi phí thấp, Hitachi mang lại sự hợp nhất và sao lưu máy chủ tập tin dễ sử dụng ở một mức giá hợp lý. Nó là một công cụ mạnh mẽ cho việc chia sẻ tập tin hoặc hợp nhất máy chủ tập tin, bảo vệ dữ liệu và các NAS workload thông thường:

  • Hitachi NAS Platform 3100 và 3200 cho các môi trường trung tâm dữ liệu
  • Hitachi NAS Platform 3080 và 3090 cho trung tâm dữ liệu chi nhánh hoặc các ứng dụng của tổ chức quy mô trung bình
  • Hệ thống tập tin được tăng tốc bằng phần cứng mạnh mẽ giới thiệu thế hệ tiếp theo của các dịch vụ tập tin đa giao thức
  • Hiệu năng cao: lên đến 1.6 GB/sec và 200,000 input/outputs per second (IOPS) trên mỗi node
  • Khả năng mở rộng dung lượng: lên đến 16PB
  • Được tích hợp trơn tru với Hitachi SAN Storage, Hitachi Storage Command Suite, Hitachi Data Discovery Suite cho việc tìm kiếm nâng cao và lập chỉ mục qua các nền tảng NAS và Hitachi Content Archive Platform cho sự duy trì dữ liệu và đáp ứng quy định.