Trong phần 2 của quá trình sử dụng EMC Celerra Virtualized Storage Appliance (VSA) trên VMware vSphere, chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn cách cài đặt Celerra UBER VSA. Nếu các bạn vẫn chưa xem phần một thì tôi khuyến nghị nên thảo khảo phần trước để có khái niệm trước khi thực hiện quá trình cài đặt. Mặc dù có vẻ đây là một quá trình dài hơi nhưng thật ra quá trình triển khai EMC Celerra VSA thật sự rất đơn giản và nhanh chóng. Sau đây, chúng tôi sẽ thực hiện quá trình từng bước cài đặt cùng với những thông tin về VSA. Do đó, đây thực sự là một bài hơi dài nhưng trên thực tế, quá trình cài đặt chỉ kéo dài khoảng 12-15 phút.Một khi đã thiết lập và sử dụng Celerra VSA, các bạn sẽ được trải nghiệm những chức năng lưu trữ giống như trên thiết bị Celerra thật như là:

+ File Compression

+ De-duplication

+ VMware vSphere plug-in

+ Replication

Và tất cả hoàn toàn MIỄN PHÍ!Một số vấn đề cần lưu ý là Celerra VSA không được hỗ trợ chính thức bở EMC và không nên sử dụng trong môi trường thực tế. Tuy nhiên, cộng đồng người sử dụng có thể tìm kiếm sự hỗ trợ không chính thức qua diễn đàn http://forums.emc.com. Một điều quan trọng khác là đầu não đằng sau Celerra VSA được mô phỏng trong môi trường ảo. Do đó, người sử dụng sẽ không bao giờ đạt được hiệu năng so với sản phẩm thật. Nhưng đối với thí nghiệm thì đây không phải là một vấn đề nghiêm trọng.Quá trình cài đặt EMC Celerra VSATác giả sử dụng HP Proliant MicroServer để thực hiện quá trình nghiệm. Tuy nhiên, để chứng minh khả năng thích ứng cao của VSA thì Kênh Giải Pháp thực hiện mô phỏng trên mô hình Dell PowerEdge R710. Sau đây là thông số kỹ thuật của Server:+ CPU: Intel Xeon X5570, 2.93Ghz, 8M Cache, Turbo, HT, 1333MHz+ Memory: 2GB (2x1GB)+ Disks (SATA): 1x250GB 7.2K RPM SATA 3.5’

Bắt đầu cài đặt

Để thực hiện quá trình cài đặt, cấu hình EMC Celerra VSA thì sau đây là những thành phần không thể thiếu.

Đối với phiên bản vSphere OVA (Open Virtual Appliance) thì đây là thời gian để sử dụng vSphere Client và kết nối vào ESX/ESXi host.

Khi đã thực hiện kết nối thành công thì lựa chọn ‘File’ -> ‘Deploy OVF Tempate’. 

Sau đó, một giao diện cài đặt từng bước cùng hướng dẫn sẽ hiện ra. Các bạn chọn đường dẫn chứa file cần cài đặt. Để đơn giản hóa quá trình cài đặt thì chúng tôi thực hiện cài đặt mặc định ngoại trừ lựa chọn disk provision từ ‘thick’ sang ‘thin’ để tiết kiệm dung lượng. Sau đó chọn ‘Next’.

Màn hình tiếp theo là chi tiết của OVF template. Đối với Celerra VSA kích cỡ 2.2GB là chiếm 40.0GB dung lượng lưu trữ nếu chọn ‘thick’. Và một vấn đề quan trọng là Celerra VSA sẽ không được hỗ trợ nếu sử dụng trong môi trường thực tế.

Sau khi nhấn ‘Next’, thì các bạn ‘Accept’ các điều khoản sử dụng trước khi tiến hành triển khai. Mặc dù chúng tôi chưa thấy ai bỏ thời gian ra đọc điều lệ của bất kỳ sản phẩm nào.

Tiến hành đặt tên cho Celerra VSA, chúng tôi chọn ‘Kenh Giai Phap VSA – 1’ vì lý do sau này sẽ thêm một VSA thứ hai nhằm thực hiện quá trình replication.

Tại đây, các bạn có thể lựa chọn ‘Thick’ hoặc ‘Thin’ tùy ý. Nhưng nếu chọn ‘Thin’ thì các bạn có thể tiết kiệm đáng kể dung lượng. 

Trong phần, ‘Network Mapping’ thì các bạn sẽ được hỏi gán Network cho ‘Management’ và ‘Data Mover’. Để đơn giản hóa thì chúng tôi cho cả hai sử dụng chung VM Port Group. 

Đây là màn hình tổng hợp thông tin cài đặt sẽ được thực hiện trong quá trình triển khai. Kiểm tra lại để chắc chắn là các bạn đã lựa chọn chính xác. Nhấn ‘Finish’!

Như đã đề cập ở phần trên thì quá trình cài đặt rất nhanh chóng và đơn giản. Đủ thời gian cho các bạn thưởng thức một tách cafe ngon.

Và quá trình cài đặt đã hoàn tất và sẵn sàng cho lần khởi động đầu tiên.


Cấu hình khởi tạo EMC Celerra UBER VSA


Phần tiếp theo là cấu hình địa chỉ IP và tên cho VSA. Chú ý, Celerra VSA có một vCPU đơn và 2GB memory và sử dụng 6.68GB dung lượng sau khi triển khai. Có vẻ như là Linux của VSA dựa trên nền tảng Red Hat 5 (64-bit).
Nhấn ‘Power On’ để tiến hành cấu hình Celerra VSA.

Chúng ta có thể thấy được là Celerra VSA ban đầu khởi dộng Control Station Linux based VM.

Trong lần khởi động đầu tiên, Celerra VSA yêu cầu cấu hình một số thông tin chi tiết. Thông tin đầu tiên là Managment IP – được sử dụng để truy cập quản lý VSA thông qua Unisphere Management Interface hoặc thông qua SSH.

Các thông tin tiếp theo là Hostname, Domain name (nếu có), DNS server và NTP time server. Nếu sử dụng thực tế thì các bạn có thể trỏ Time Server về internal NTP time service như Local Domain Controller.

Một khi thực hiện cấu hình và khởi động VSA thì các bạn sẽ thấy một màn hình với địa chỉ IP – được dùng để truy cập Celerra VSA sử dụng Unisphere web based management interface. 

Nếu muốn khởi động hoặc tắt VSA thì các bạn phải truy cập vào tài khoản root Linux của Celerra VSA’s Control Station. Các bạn có thể truy cập bằng tài khoản ‘nasadmin’ và password ‘nasadmin’, nhưng tài khoản này không đủ quyền để khởi động hay tắt VSA.

Bây giờ chúng ta bắt đầu truy cập vào Celerra VSA thông qua Unisphere management web interface với địa chỉ IP là 192.168.2.130. Chúng tôi sử dụng trình duyệt chrome để thực hiện. Nhấn vào ‘Start a new EMC Unisphere session’.

Đến bước đây thì các đã gần như hoàn thành quá trình cài đặt VSA. Bài tiếp theo chúng tôi sẽ thực hiện giới thiệu Phần 3 ‘Quản lý EMC Celerra VSA với Unisphere’.