Trong điều kiện hiện nay, ngày càng có nhiều người làm việc từ xa trên laptop cá nhân, do đó, việc kiểm sóat và bảo vệ những dữ liệu quan trọng là một trong những vấn đề đáng quan tâm của doanh nghiệp. 

Một trong những phương thức dễ nhất là sử dụng khả năng lưu trữ dựa trên điện toán đám mây, như là sản phẩm Trend Micro SafeSync dành cho doanh nghiệp. Giống như sản phẩm Dropbox, SafeSync được thiết kế tự động đồng bộ hóa dữ liệu online, cũng như khả năng hỗ trợ chia sẽ dữ liệu trong nhóm làm việc với nhau.

Sau khi đăng ký thì mỗi người sử dụng sẽ nhận được 50GB dung lượng lưu trữ online. Một điểm đặc biệt khác với phiên bản sử dụng cho cá nhân là dung lượng lưu trữ không chia sẽ cho từng user mà nằm tập trung. Điều này có nghĩa là người sử dụng không cần mua thêm ổ đĩa hỗ trợ khi muốn gia tăng dung lượng sử dụng thư mục chung của nhóm sẽ không sẽ không nằm chung tại một vị trí cụ thể.

Quá trình tạo user khá đơn giản bằng cách sử dụng giao diện web. Chỉ cần điền địa chỉ email của user vào ô đăng ký là hòan tất. Một khi tất cả user đã được thêm vào thì Team Folder có thể được khởi tạo và phân quyền thông qua giao diện web. Không giống với Dropbox, Administrators không phải là người duy nhất có thể tạo thư mục chia sẽ, mà tất cả các thành viên đều có thể tạo dự án cho riêng mình một cách nhanh chóng.

Trong điều kiện hiện nay, ngày càng có nhiều người làm việc từ xa trên laptop cá nhân, do đó, việc kiểm sóat và bảo vệ những dữ liệu quan trọng là một trong những vấn đề đáng quan tâm của doanh nghiệp.

Folders can be synchronised online


Thông qua giao diện quản lý, người quản trị có thể giám sát tất cả tài khỏan SafeSync trong công ty. Tuy nhiên khả năng quản lý vẫn còn nhiều giới hạn, ví dụ như vẫn chưa có cách nào để tạo lại password cho user, mặc dù user có thể tự mình thực hiện việc đó. Ngoài ra, người quản trị vẫn không có quyền truy cập vào tập tin và thư mục của user, vẫn còn hạn chế trong trường hợp nhân viên nghỉ làm hoặc vắng mặt. 

Sau quá trình khởi tạo, user có thể thực hiện chia đồng bộ hóa dữ liệu cá nhân và truy cập Team Folders. Thông qua chương trình hỗ trợ (Windows và Mac), thì người sử dụng có thể chọn những những thư mục nào cần đồng bộ hóa online. Một khi folder được lưu trữ online thì dữ liệu có thể được đồng bộ hóa đến những PC khác. 

Selecting folders for backup using SafeSync


Team Folder được lưu trữ online và được truy cập thông qua ổ đĩa map vào local computer. Điều này giúp tiết tiết kiệm dung lượng ổ đĩa cho người dùng. Trong trường hợp người sử dụng muốn truy cập dữ liệu offline thì có thể cấu hình cached. 
Việc chia sẽ dữ liệu và thư mục cá nhân dưới dạng read-only khá dễ dàng: chỉ cần nhấn chuột phải vào tập tin và chọn “Create a shareable link”. Ngoài ra, người sử dụng có thể lựa chọn thời gian chia sẽ tập tin và thư mục. Tuy nhiên, cách duy nhất để tắt chức năng chia sẽ là sử dụng giao diện web. 

Share this folder window


Một chức năng đáng lưu ý là Versioning, giúp cho người sử dụng có thể phục hồi là phiên bản trước của dữ liệu trong trường hợp chỉnh sữa ngoài ý muốn. 

Giao diện web giúp cho người sử dụng truy cập vào bất kỳ dữ liệu nào được lưu trữ online. Quản lý các tập tin khá dễ dàng thông qua thao tác “kéo-thả”. Ngoài ra, SafeSync còn hỗ trợ cả hai hệ điều hành iOS và Android, giúp cho người sử dụng có thể truy cập, chỉnh sữa dữ liệu ở bất cứ đâu trên điện thoại. 

So với các sản phẩm khác thì giá thành trên mỗi user của SafeSync rẻ hơn. Ngoài ra, khả năng quản lý và phân quyền là một lựa chọn hợp lý dành cho doanh nghiệp mặc dù khả năng quản lý còn một số hạn chế. 

SafeSync’s price depends on how many users will be using the service 
as well as how far in advance you pay