Nếu bạn đang gặp sự cố với hệ thống của mình, hãy chạy chẩn đoán hệ thống trước khi liên hệ với Dell để được hỗ trợ kỹ thuật. Mục đích của việc chạy chẩn đoán hệ thống là để kiểm tra phần cứng hệ thống của bạn mà không cần sử dụng thiết bị bổ sung hoặc có nguy cơ mất dữ liệu.

Nếu bạn không thể tự mình khắc phục sự cố, nhân viên dịch vụ và hỗ trợ có thể sử dụng kết quả chẩn đoán để giúp bạn giải quyết vấn đề này.

Sử dụng chẩn đoán hệ thống Máy chủ Dell R740

LƯU Ý: Chẩn đoán hệ thống nhúng của Dell còn được gọi là chẩn đoán Đánh giá hệ thống trước khi khởi động nâng cao (ePSA).

Chẩn đoán hệ thống nhúng cung cấp một tập hợp các tùy chọn cho các nhóm thiết bị hoặc thiết bị cụ thể cho phép bạn:

– Chạy kiểm tra tự động hoặc ở chế độ tương tác

 – Kiểm tra lặp lại

– Hiển thị hoặc lưu kết quả kiểm tra

– Chạy kiểm tra kỹ lưỡng để giới thiệu các tùy chọn kiểm tra bổ sung nhằm cung cấp thêm thông tin về (các) thiết bị bị lỗi

– Xem thông báo trạng thái cho bạn biết nếu kiểm tra hoàn thành thành công

– Xem thông báo lỗi thông báo cho bạn về sự cố gặp phải trong quá trình thử nghiệm

Chạy Chẩn đoán Hệ thống Nhúng từ Trình quản lý Khởi động

Chạy Chẩn đoán Hệ thống Nhúng (ePSA) nếu hệ thống của bạn không khởi động.

  1. Khi hệ thống đang khởi động, nhấn F11.

2. Sử dụng các phím mũi tên lên và xuống để chọn System Utilities > Launch Diagnostics.

3. Ngoài ra, khi hệ thống đang khởi động, hãy nhấn F10, chọn Hardware Diagnostics > Run Hardware Diagnostics. Các ePSA Pre-boot System Assessment được hiển thị, liệt kê tất cả các thiết bị được phát hiện trong hệ thống. Chẩn đoán bắt đầu thực hiện các bài kiểm tra trên tất cả các thiết bị được phát hiện.

Chạy Chẩn đoán Hệ thống Nhúng từ Bộ điều khiển, Vòng đời của Dell

  1. Khi hệ thống khởi động, nhấn F10.
  2. Chọn Hardware Diagnostics Run Hardware Diagnostics. Cửa sổ Đánh giá Hệ thống Trước khởi động ePSA được hiển thị, liệt kê tất cả các thiết bị được phát hiện trong hệ thống. Chuẩn đoán bắt đầu thực hiện các bài kiểm tra trên tất cả các thiết bị được phát hiện.

Lỗi Quên Mật Khẩu Máy Chủ Dell R740

Các tính năng bảo mật của phần mềm hệ thống bao gồm mật khẩu hệ thống và mật khẩu thiết lập. Mật khẩu bật hoặc tắt các tính năng của mật khẩu và xóa mọi mật khẩu hiện đang được sử dụng.

Chú ý: Nhiều sửa chữa chỉ có thể được thực hiện bởi kỹ thuật viên dịch vụ được chứng nhận. Bạn chỉ nên thực hiện khắc phục sự cố và sửa chữa đơn giản theo tài liệu hướng dẫn của sản phẩm. Hoặc theo chỉ dẫn của nhóm hỗ trợ và dịch vụ trực tuyến hoặc điện thoại. Các hư hỏng do bảo dưỡng không được Dell ủy quyền sẽ không được bảo hành. Đọc và làm theo các hướng dẫn an toàn đi kèm với sản phẩm của bạn.

Bước 1: Bật nguồn cho hệ thống, bao gồm mọi thiết bị ngoại vi kèm theo và ngắt kết nối hệ thống khỏi ổ cắm điện.

Bước 2: Tháo nắp hệ thống.

Bước 3: Di chuyển dây nối trên dây nối bo mạch hệ thống khỏi chân 2 và 4 đến chân 4 và 6.

Bước 4: Cài đặt nắp hệ thống. Mật khẩu hiện có không bị vô hiệu hóa (xóa) cho đến khi hệ thống khởi động với jumper trên chân 4 và 6.

LƯU Ý: Nếu bạn chỉ định một hệ thống hoặc mật khẩu thiết lập mới với jumper trên các chân 4 và 6. Hệ thống sẽ vô hiệu hóa (các) mật khẩu mới vào lần khởi động tiếp theo.

Bước 5:  Kết nối lại hệ thống với ổ cắm điện của nó và bật nguồn hệ thống, bao gồm bất kỳ thiết bị ngoại vi nào kèm theo.

Bước 6: Nguồn điện cho hệ thống, bao gồm mọi thiết bị ngoại vi kèm theo và ngắt kết nối hệ thống khỏi ổ cắm điện.

Bước 7: Tháo nắp hệ thống.

Bước 8: Di chuyển dây nối trên bo mạch hệ thống dây nối từ chân 4 và 6 đến chân 2 và 4.

Bước 9: Lắp nắp hệ thống.

Bước 10: Kết nối lại hệ thống với ổ cắm điện và bật nguồn hệ thống, bao gồm mọi thiết bị ngoại vi đi kèm.

Bước 11: Chỉ định một hệ thống mới hoặc thiết lập mật khẩu mở khóa.

Kết Luận

Cảm ơn bạn đã theo dõi hết bài viết này từ HQG, chúng tôi hy vọng bài viết sẽ giúp bạn có thêm thật nhiều kiến thức và thông tin để xử lý các lỗi thường gặp nhất khi sử dụng máy chủ Dell R740.