DHCP là gì?

DHCP (tạm dịch là Máy chủ cấu hình giao thức). Theo đó, DHCP là giao thức có chức năng cấp địa chỉ IP cho tất cả các thiết bị truy cập trên cùng một mạng thông tin. Được thông qua DHCP server được tích hợp trên router.

Bên cạnh đó, DHCP còn có nhiệm vụ cung cấp số lượng mạng cần thiết cho các thiết bị. Thông tin cụ thể về mặt nạ mạng con, cổng mặc định và DNS dịch vụ.

Một số lỗi thường gặp cấu hình server bootrom

Thông báo sau được hiển thị:

Cách giải quyết như thế nào?

Kiểm tra xem máy chủ DHCP của bạn có được cấu hình đúng như giải thích trong cấu hình hệ điều hành máy chủ DHCP không. Đặc biệt, hãy kiểm tra xem tùy chọn 60 được đặt thành PXEClient. Nếu bạn đang chạy máy chủ DHCP và máy chủ PXE chỉ trên cùng một mục tiêu. 

Nếu máy chủ DHCP và máy chủ triển khai hệ điều hành ở trên cùng một mục tiêu. Hãy thử dừng cả hai máy chủ và khởi động lại hai máy chủ theo thứ tự sau:

Máy chủ DHCP trước, sau đó là máy chủ triển khai hệ điều hành. Nếu máy chủ triển khai hệ điều hành được khởi động trước, nó có thể dự trữ cổng DHCP. Do đó, sẽ dẫn tới việc ngăn máy chủ DHCP khởi động.

Kiểm tra cấu hình DHCP – Cấu hình server bootrom của bạn:

Chạy Windows hoặc Linux trên mục tiêu khởi động từ xa của bạn. Đồng thời định cấu hình mạng để sử dụng cấu hình động thay vì địa chỉ IP cố định. Nếu điều này hoạt động (chạy winipcfg hoặc ipconfig trên máy tính Windows, ifconfig trên máy tính Linux), thì máy chủ DHCP được định cấu hình chính xác cho mục tiêu này. Nếu không, hãy kiểm tra cấu hình hệ điều hành máy chủ DHCP của bạn. Để mục tiêu khởi động từ xa được gán địa chỉ IP, mặt nạ mạng và cổng mặc định.

Nếu máy chủ của bạn được định cấu hình chính xác (bao gồm cả tùy chọn 60 giây) và mục tiêu vẫn hiển thị DHCP. Hãy kiểm tra cấu hình hệ điều hành máy chủ triển khai hệ điều hành của bạn. Dừng máy chủ triển khai hệ điều hành, sau đó chạy rembo.exe-d-v6 và khởi động mục tiêu khởi động từ xa. Khi khởi động, máy chủ sẽ hiển thị một dòng cho biết nó đang hoạt động như một DHCP Proxy hay một BINL Proxy

DHCP ProxyBINL Proxy

Nếu máy chủ DHCP và máy chủ triển khai hệ điều hành trên cùng một mục tiêu. Máy chủ triển khai hệ điều hành hoạt động như một BINL proxy. Nếu chúng nằm trên các máy chủ khác nhau, máy chủ hoạt động như một DHCP proxy. Nếu máy chủ hiển thị thông báo cho biết nó hoạt động như một proxy BINL. Nhưng hai máy chủ không ở cùng một mục tiêu. Điều đó có nghĩa là có một máy chủ DHCP được cài đặt trên máy tính mà bạn đã cài đặt Trình quản lý cấp phép Tivoli cho Hình ảnh.

Khi mục tiêu khởi động và DHCP được định cấu hình chính xác, máy chủ triển khai hệ điều hành (ở chế độ gỡ lỗi). Nếu máy chủ hiển thị dòng đầu tiên nhưng hiển thị target, không tìm thấy trong bất kỳ nhóm nào thay vì dòng thứ hai. Điều đó có nghĩa là tệp cấu hình của bạn không chứa nhóm mặc định và mục tiêu khởi động từ xa. Không được khai báo ở trong bất kỳ nhóm nào. Mục tiêu phải được khai báo bằng địa chỉ phần cứng, không phải địa chỉ IP của nó.

Nếu máy chủ không hiển thị thông báo Yêu cầu khám phá hợp lệ. Lúc này tùy chọn 60 giây trên máy chủ DHCP không được đặt đúng. Máy chủ triển khai hệ điều hành và máy chủ DHCP không nằm trên cùng một mạng con. Nếu bạn đã cài đặt Trình quản lý cấp phép Tivoli cho Hình ảnh trên mục tiêu nhiều cổng. Hãy sử dụng Giao diện tùy chọn để chỉ định giao diện mạng nào sẽ sử dụng.

Nếu nó vẫn không hoạt động, hãy gửi báo cáo cho đại diện Hỗ trợ phần mềm IBM của bạn với thông tin sau:

– Tất cả các tệp từ thư mục của máy chủ triển khai hệ điều hành
– Thông tin cấu hình hệ điều hành cho máy chủ DHCP của bạn
– Thông tin cấu hình hệ điều hành cho máy chủ triển khai hệ điều hành của bạn
– Một kết xuất bộ nhớ của lưu lượng mạng giữa các máy chủ. Mục tiêu khởi động từ xa (sử dụng MS Network Monitor trên Windows NT / 2000).

Sự tổng kết

Cấu hình server bootrom đặc biệt phù hợp cho những bạn có nhu cầu kinh doanh phòng net, quán game. Sẽ không hối hận nếu như bạn sử dụng chúng và muốn đầu tư cho công việc kinh doanh. Mọi thông tin sản phẩm, dịch vụ vui lòng liên hệ trực tiếp để được hỗ trợ tốt nhất:

Hotline: 092.4444.111

Kinh doanh Hồ Chí Minh

Ms Nhi:        0924.333.000
Mr Đức:        0924.444.111
Mr Long:      0922.444.222
Ms N. Anh:   0927.000.333
Ms Hằng:     0921.222.444
Ms N.Hằng: 0927.666.555

Kinh doanh Hà Nội

Mr Cảnh:     0921.000.777
Ms Hoa:       0921.555.444

Kinh doanh Đà Nẵng

Mr Khoa:     0925.000.222
Ms Huyền:   0927.444.111