Tiện ích cài đặt Bộ điều khiển truy cập từ xa của Dell (iDRAC) tích hợp là một nền tảng dành cho máy chủ Dell EMC. Tiện ích iDRAC cho phép bạn định cấu hình máy server R940 và R740 / R740xd của mình.

Thiết lập địa chỉ IP iDRAC bằng tiện ích cài đặt iDRAC

Để thiết lập địa chỉ IP iDRAC của bạn:

Mở PowerEdge Server

Nhấn F2 trong khi Tự kiểm tra khi bật nguồn (POST)

Mở System Setup Main Menu, lựa chọn iDRAC Settings > Network

Trên trang Network, hãy chỉ định những điều sau: 

Network Settings 

Common Settings

IPv4 Settings hoặc IPv6 Settings

IPMI Settings

VLAN Settings

Chọn Back > Finish, sau đó bấm Yes  

Sau khi hệ thống khởi động lại, truy cập màn hình đăng nhập iDRAC thông qua bất kỳ trình duyệt web nào sử dụng IP iDRAC đã cấu hình, như trong Hình 2.

Nhập thông tin đăng nhập người dùng của bạn để đăng nhập. Thông tin đăng nhập mặc định là root / calvin.

Định cấu hình bộ nhớ trong BIOS

Sử dụng màn hình BIOS Settings để xem cài đặt bộ nhớ hệ thống. Hay bật hoặc tắt các chức năng bộ nhớ như kiểm tra bộ nhớ hệ thống.  Để hoàn thành cấu hình bộ nhớ cần thiết:  

Chọn Configuration > BIOS Settings Memory Settings

Chỉ định Memory Operating Mode. Các tùy chọn có sẵn là: 

Optimizer Mode 

– Mirror Mode 

– Single-Rank Spare Mode 

– Multi-Rank Spare Mode

– Fault Resilient Mode

Tạo đĩa ảo điện tử bằng giao diện web. Để tạo một đĩa ảo: 

Trong giao diện Web iDRAC, chọn Configuration > Storage Configuration 

Trong hộp danh sách Controller, hãy chọn bộ điều khiển mà bạn muốn tạo đĩa ảo. 

Trong Virtual Disk Configuration

– Nhấp vào Create Virtual Disk

– Nhập tên cho đĩa ảo

– Trong hộp danh sách Layout, chọn mức RAID bạn muốn cho đĩa ảo. 

Chỉ các mức RAID mà bộ điều khiển hỗ trợ mới xuất hiện trong danh sách. Các mức RAID này dựa trên tổng số đĩa vật lý có sẵn.  

 • Đặc biệt những điều sau: 
  • Media Type
  • Stripe Size 
  • Read Policy 
  • Write Policy
  • Disk Cache Policy

Chỉ các giá trị mà bộ điều khiển hỗ trợ xuất hiện trong hộp danh sách cho các thuộc tính này. 

 • Trong trường Capacity, hãy nhập kích thước của đĩa ảo. 

Kích thước tối đa được hiển thị và sau đó được cập nhật khi đĩa được chọn. 

Span Count được hiển thị dựa trên lựa chọn của bạn. Ví dụ: Nếu bạn đã chọn RAID 10 và bộ điều khiển hỗ trợ RAID 10 không đồng đều. Giá trị đếm nhịp sẽ không được hiển thị. Bộ điều khiển đặt giá trị tự động, như thể hiện trong Hình 3.

 • Trong vùng Select Physical Disks, chỉ định số lượng đĩa vật lý bạn yêu cầu
 • Nhấp vào Add to Pending Operations
 • Maintenance > Job Queue để áp dụng thay đổi

Các cài đặt được áp dụng theo chế độ Apply Operation Mode mà bạn đã chọn.

Bật siêu phân luồng

Công nghệ siêu phân luồng cho phép các ứng dụng SAP sử dụng tốt nhất tài nguyên máy tính. Mang lại hiệu suất tốt hơn bằng cách cho phép một CPU duy nhất hoạt động như hai bộ xử lý logic.

Để bật siêu phân luồng:

Trong giao diện web iDRAC, chọn Configuration BIOS Settings > Processor Settings Logical Processor, sau đó nhấp vào Enabled

Định cấu hình sơ đồ nguồn như sau: 

Trong BIOS: 

– Chọn Configuration > BIOS Settings > System Profile Setting > System Profile, rồi chọn Performance Per Watt (DAPC) trong hộp danh sách.               

– Chọn Configuration > BIOS Settings > Processor Settings > Dell Controlled Turbo, sau đó bấm Enabled.             

Trong hệ điều hành: 

– Chọn Control Panel > Power Plans Scheme, sau đó nhấp vào High Performance Plan.

Cài đặt hệ điều hành trên máy chủ PowerEdge 

Một số kiểu máy chủ PowerEdge nhất định yêu cầu sử dụng hình ảnh ESXi. Được Dell EMC tùy chỉnh để triển khai dễ dàng nhất và đáng tin cậy nhất đối với một máy chủ được quản lý đầy đủ. 

Để tải xuống hình ảnh ISO ESXi tùy chỉnh của Dell EMC

Đi tới Hỗ trợ Dell EMC và nhấp vào biểu tượng Drivers. 

Trên trang Drivers & Downloads, chọn sản phẩm của bạn từ danh sách. Sau đó chọn phiên bản ESXi bạn đã cài đặt làm hệ điều hành của mình.

Tìm hình ảnh ISO tùy chỉnh của Dell EMC trong Enterprise Solutions, sau đó tải xuống hình ảnh mới nhất.

Từ giao diện web iDRAC, mở Bảng điều khiển ảo. 

Nhấp vào Virtual Media và chọn Connect Virtual Media.

Khi chức năng được bật, hãy bấm Virtual Media, sau đó chọn thiết bị chuyển tiếp bạn muốn. Chúng tôi chọn Map CD / DVD để sử dụng tệp ảnh ISO, như trong Hình 4.

Duyệt đến tệp hình ảnh mà bạn muốn chuyển qua, như trong Hình 5.

Bấm Open, sau đó bấm Map Device để hoàn tất việc chọn nguồn. Thiết bị được chọn hiện đã hiển thị trong hệ điều hành (OS) và có thể được sử dụng làm nguồn khởi động (nếu nó được hỗ trợ), như trong Hình 6.

Để khởi động từ thiết bị đã chọn, hãy nhấp vào Next Boot và chọn CD / DVD / ISO ảo. Sau khi khởi động lại, máy chủ sẽ tự động khởi động từ nguồn này.

Làm theo trình hướng dẫn cài đặt hệ điều hành để hoàn tất cài đặt.

Tổng kết

Trên đây là toàn bộ hướng dẫn HQG gửi đến bạn về cách cài đặt cấu hình máy server. Hy vọng bài viết hữu ích và giúp bạn có thêm thông tin máy chủ, chúc bạn thực hiện thành công. Xin cảm ơn!