Hiển thị 1–16 trong 81 kết quả

Sale
Máy chủ Dell PowerEdge R740XD - 12x3.5" (Pro)
Máy chủ Dell PowerEdge R740XD - 12x3.5" (Pro)
166.950.000
Sale
Máy chủ Dell PowerEdge R740XD - 12x3.5" (Standard)
Máy chủ Dell PowerEdge R740XD - 12x3.5" (Standard)
115.000.000
Sale
Máy chủ Dell PowerEdge R740XD - 24x2.5" (Pro)
Máy chủ Dell PowerEdge R740XD - 24x2.5" (Pro)
168.500.000
Sale
Máy chủ Dell PowerEdge R640 8x2.5" (Standard)
Máy chủ Dell PowerEdge R640 8x2.5" (Standard)
98.200.000
Sale
Máy chủ Dell PowerEdge T640 8x3.5" (Pro)
Máy chủ Dell PowerEdge T640 8x3.5" (Pro)
123.400.000
Máy chủ Dell PowerEdge T140 (Basic)
Máy chủ Dell PowerEdge T140 (Basic)
21.985.200
Dell PowerEdge R730xd - 24 Bay 2.5"
Dell PowerEdge R730xd - 24 Bay 2.5"
37.800.000
Dell PowerEdge R730xd - 12 Bay 3.5"
Dell PowerEdge R730xd - 12 Bay 3.5"
37.800.000
Dell PowerEdge R730 8x2.5''
Dell PowerEdge R730 8x2.5''
33.500.000
Dell PowerEdge R730 8x3.5
Dell PowerEdge R730 8x3.5
33.500.000
Dell PowerEdge R630 8x2.5"
Dell PowerEdge R630 8x2.5"
23.500.000
Máy chủ Dell PowerEdge R740XD - 24x2.5"
Máy chủ Dell PowerEdge R740XD - 24x2.5"
69.900.000
Máy chủ Dell PowerEdge R740XD - 12x3.5"
Máy chủ Dell PowerEdge R740XD - 12x3.5"
71.700.000
Máy chủ Dell PowerEdge R740 - 8x2.5"
Máy chủ Dell PowerEdge R740 - 8x2.5"
65.900.000
Máy chủ Dell PowerEdge R740 - 8x3.5"
Máy chủ Dell PowerEdge R740 - 8x3.5"
65.900.000
Máy chủ Dell PowerEdge R640 10x2.5"
Máy chủ Dell PowerEdge R640 10x2.5"
59.500.000