Server Dell PowerEdge 15th
Server Dell PowerEdge 15th

HPE Server DL

Sale
Máy chủ HPE DL360 Gen10 -8x2.5in
62.000.000
Sale
Máy chủ HPE DL360 Gen10 4LFF
59.500.000
Sale
Máy chủ HPE DL360 Gen10 8SFF
73.500.000
Sale
Máy chủ HPE DL380 Gen10 8SFF
73.900.000
Sale
Server HPE DL380 Gen10 - 12x3.5in
75.500.000
Sale
Máy chủ HPE DL380 Gen10 - 8x3.5in-option 2
62.500.000
Máy chủ HPE DL380 Gen10 - 8x3.5in
64.900.000

HPE SERVER DL Plus

Sale
Máy chủ HPE DL380 Gen10 Plus- 8SFF
99.500.000
Sale
Máy chủ HPE DL360 Gen10 Plus- 8SFF
88.900.000

HPE Server

Sale
Máy chủ HPE DL380 Gen10 Plus- 8SFF
99.500.000
Sale
Máy chủ HPE DL360 Gen10 Plus- 8SFF
88.900.000
Sale
Máy chủ HPE DL360 Gen10 -8x2.5in
62.000.000
Sale
Máy chủ HPE DL360 Gen10 4LFF
59.500.000
Sale
Máy chủ HPE DL360 Gen10 8SFF
73.500.000
Sale
Máy chủ HPE DL380 Gen10 8SFF
73.900.000
Sale
Server HPE DL380 Gen10 - 12x3.5in
75.500.000
Sale
Máy chủ HPE DL380 Gen10 - 8x3.5in-option 2
62.500.000
Máy chủ HPE DL380 Gen10 - 8x3.5in
64.900.000
Hpe Dl380 Gen10 4214R 1P 32G Nc 8Sff
124.012.350
HPE DL360 GEN10 5222 1P 32G NC 8SFF
117.879.300
HPE DL180 Gen 10 6038 Redundant Fan Kit 866947B21
2.356.200
HPE ML110 GEN10 4210 1P 16G 8SFF EU
78.967.350

HPE Server TOWER

Linh kiện server hpe

Liên hệ mua hàng
Liên hệ bảo hành