Blog

Install and Configure DHCP Server on Windows Server 2019

Posted by : trinhcuong / On : July 28, 2021

Các bước để cài đặt DHCP Server trên Windows server 2019 ?, Định cấu hình DHCP Server trên Windows Server 2019 ?.

Cách chạy Docker Containers trên Windows Server 2019

Posted by : trinhcuong / On : July 6, 2021

Trong hướng dẫn này, HQG sẽ nói cho bạn biết cách định cấu hình máy chủ Windows 2019 của mình để chạy Containers Docker

Cách bật Giao thức Máy tính Từ xa (RDP) trên Windows Server 2019

Posted by : trinhcuong / On : July 2, 2021

Hướng dẫn này sẽ chỉ cho bạn cách bật dịch vụ Giao thức Máy tính Từ xa (RDP) trên Windows Server 2019. RDP là giao thức độc quyền do Microsoft phát triển để kết nối với một máy tính khác có giao diện đồ họa qua kết nối mạng.