Blog

Cách cài đặt OpenSSL trên Windows Server 2019

Posted by : trinhcuong / On : July 19, 2021

Cách cài đặt OpenSSL trên Windows Server 2019 ?, Cách sử dụng OpenSSL trên Windows Server 2019 ?. OpenSSL là một thư viện mã nguồn mở cung cấp các giao thức mật mã được sử dụng để bảo mật các ứng dụng và truyền thông tin giữa các hệ thống.

Cách để ICMP Echo Reply chạy trên Windows Server 2019

Posted by : trinhcuong / On : July 13, 2021

Làm cách nào để cho phép ICMP Echo Reply chạy trên Windows Server 2019 ?

Cài đặt ứng dụng từ giao diện dòng lệnh của Windows

Posted by : trinhcuong / On : July 9, 2021

Làm cách nào để cài đặt các chương trình / Ứng dụng trên Windows server 2019 từ dòng lệnh

Cách chạy Linux trên Windows Server 2019 với WSL

Posted by : trinhcuong / On : July 2, 2021

Làm cách nào để kích hoạt tính năng Windows Subsystem dành cho Linux (WSL) trên Windows Server 2019 ?. Làm cách nào để sử dụng Linux trên Windows Server 2019 ?.

Cài đặt Windows Terminal trên Windows 10 | Window server 2019

Posted by : trinhcuong / On : June 30, 2021

Cách cài đặt Windows Terminal trên Windows 10 hoặc Windows Server 2019 ?. Windows đã phát hành trình giả lập Terminal của riêng mình và tạo mã nguồn mở vì mã nguồn có sẵn trên Github

Tạo USB khởi động Windows 10 trên Linux

Posted by : trinhcuong / On : June 28, 2021

Bạn muốn tạo USB boot cho Windows 10 trên Linux box của mình ?. Điều này đã được thực hiện đơn giản bởi WoeUSB