Blog

Trend Micro SafeSync – Giải pháp lưu trữ online dành cho doanh nghiệp

Posted by : vannguyen / On : February 18, 2021

Trong điều kiện hiện nay, ngày càng có nhiều người làm việc từ xa trên laptop cá nhân, do đó, việc kiểm sóat và bảo vệ những dữ liệu quan trọng là một trong những vấn đề đáng quan tâm của doanh nghiệp.

Xây dựng hệ thống lưu trữ gắn mạng riêng

Posted by : vannguyen / On : February 18, 2021

Với các thiết bị lưu trữ giá rẻ sẵn có, sự hấp dẫn để xây dựng các thư viện rộng lớn của âm nhạc, phim, hình ảnh, và các văn bản luôn luôn hiện diện

Hướng Dẫn Cài Đặt OpenQRM trên CentOS 5.6

Posted by : vannguyen / On : February 18, 2021

openQRM là nền tảng quản lý Data-center thế hệ mới. Đây là một kiến trúc tự động, nhanh chóng, có khả năng triển khai, giám sát, đáp ứng cao