Server ASUS
Server ASUS
Server ASUS

SERVER ASUS STOCK 2023

Sale
Máy chủ server Asus E500 G9
29.900.000
Sale
Máy chủ server AsusESC4000-E10 ( BASE)
91.000.000
Sale
Máy chủ server Asus RS300-E11-RS4
37.500.000
Sale
Máy chủ server Asus RS700-E10-RS12U
89.000.000
Sale
Máy Chủ Tháp(Tower) Asus TS100-E11-PI4
29.500.000

SERVER ASUS

Sale
Máy chủ server Asus E500 G9
29.900.000
Sale
Máy chủ server AsusESC4000-E10 ( BASE)
91.000.000
Sale
Máy chủ server Asus RS300-E11-RS4
37.500.000
Sale
Máy chủ server Asus RS700-E10-RS12U
89.000.000
ASUS RS300-E11-PS4
Liên hệ
Sale
ASUS TS100-E10-PI4
22.500.000
SERVER ASUS RS100-E11-PI2
Liên hệ
SERVER ASUS RS520A-E12-RS24U
Liên hệ
SERVER ASUS RS700A-E12-RS12U
Liên hệ
Sale
ESC4000-E10S 2-Socket 2U
99.000.000
may chu server tphcm
Liên hệ mua hàng
Liên hệ bảo hành

xây dựng hệ thống thiết bị công nghệ thông tin

Digital Laboratory System – Private Cloud – Security Network.